Pasma i emisje do pracy krótkofalarskiej

Pasma i emisje do pracy krótkofalarskiej

Fale długie D (fale kilometrowe) ang. LF Low Frequency Pasmo 2200 m (135,7 – 137,8 kHz)

– Fale średnie Śr (fale hektometrowe) ang. MF Medium Frequency 160 m (1,85 – 2,00 MHz) W ciągu dnia zasięg łączności wynosi do ok. 120 km. W nocy (szczególnie zimą z uwagi na mniejsze szumy atmosferyczne i zakłócenia przemysłowe) możliwe jest nawiązywanie łączności na dystansie do kilku tysięcy kilometrów.

– Fale krótkie K (fale dekametrowe) ang. HF High Frequency 80 m (3,5 – 3,8 MHz) Łączności regionalnie późnym popołudniem i nocą. W nocy (szczególnie zimą, z uwagi na mniejsze szumy atmosferyczne) maksymalny zasięg rośnie do kilku tysięcy kilometrów.

40 m (7,0 – 7,2 MHz) Pasmo uważane jest za jedno z najbardziej godnych zaufania do prowadzenia łączności międzykontynentalnych przez cały rok.

Pasma WARC: 30 m (10,100 – 10,150MHz), 17 m (18,068 – 18,168 MHz), 12 m (24,890 – 24,990 MHz)Pasma te zostały przydzielone krótkofalowcom po Światowej Administracyjnej Konferencji Radiowej (WARC  w 1979 r.) – stąd ich nazwa.

20 m (14,000- 14,350 MHz) Pasmo to jest powszechnie uważane za najlepsze pasmo do DX-owania. Duży rozmiar pasma (350 kHz), stosunkowo mały rozmiar anten (w porównaniu z antenami na pasma 40 m i 80 m) oraz duży potencjał w ciągu dnia, nawet w niesprzyjających warunkach propagacyjnych.Łączność dalekosiężna (DX) jest możliwa w ciągu dnia, natomiast w nocy tylko w okresie maksimum aktywności słonecznej.

15 m (21,000 – 21,450 MHz) Podczas największej aktywności Słońca pasmo jest “otwarte” przez całą dobę. Podczas średniej aktywności słonecznej staje się pasmem dostępnym wyłącznie w ciągu dnia. Przy najmniejszej aktywności Słońca może w ogóle nie nadawać się do DX-owania (pasmo “martwe”).

10 m (28,000 – 29,700MHz) Pasmo bardzo szerokie i zróżnicowane. Podczas maksimum aktywności słonecznej pasmo jest otwarte w ciągu dnia i kilka godzin po zachodzie słońca. Przy średniej aktywności pasmo otwiera się zazwyczaj około południa. Sporadyczne odbicia od warstwy E jonosfery możliwe są od maja do sierpnia, jednak mogą też występować w innym okresie. Spodziewane odległości od 300 do 2300 km, a nawet ponad 4000 km.

– Fale ultra krótkie UKF (fale metrowe) ang. VHF Very High Frequency

6 m (50,000 – 52,000 MHz)

4 m (70,100 – 70,300 MHz)

2 m (144,000 – 146,000 MHz) w tym paśmie lokalnie pracuje nasza klubowa radiostacja na częstotliwości 145,275 MHz.

– Fale ultra krótkie UKF (fale centymetrowe) ang. UHF Ultra High Frequency

70 cm (430,000 – 440,000 MHz) – w tym paśmie pracuje również  nasz przemiennik SR9LC (Tx:438,700- Rx:431,100MHz).

Każde z pasm ponadto podzielone jest na odrębne zakresy, na których odpowiednio dopuszczalna jest praca foniczna, cyfrowa albo telegraficzna. Przyjęto, że zazwyczaj początek pasma zarezerwowany jest dla pracy telegraficznej CW. Telegrafia ma również zawsze pierwszeństwo na pasmach. Szczegółowe zasady pracy na pasmach zawarte są waśnie w tzw. bandplanie.

Innymi pasmami (nie przydzielonymi krótkofalowcom), na których obowiązują odrębne zasady i co do których muszą się również dostosować krótkofalowcy (nie podają tam swojego znaku wywoławczego!), są pasma:

Pasmo obywatelskie CB (Citizen Band) 11 m (26,960 – 27,410 MHz). Dopuszczalna moc pracy to: 4 W w modulacji AM i FM oraz 12 W w modulacji SSB (LSB i USB).

Pasmo PMR (Private Mobile Radio) (446,00625 – 446,09375 MHz).