Krótkofalarstwo – alternatywa na współczesne środki komunikacji

Krótkofalarstwo – alternatywa na współczesne środki komunikacji

Czy w dobie powszechnie dostępnej telefonii komórkowej, radia, telewizji oraz internetu z komunikatorami w postaci Skype, Czat, Facebook służących do szybkiego komunikowania się jest dziś miejsce dla krótkofalarstwa ?.


     Wydawać by się mogło, że we współczesnym świecie nawiązywanie łączności za pomocą radiostacji amatorskich przez krótkofalowców całego świata to przeżytek i nie ma racji bytu. Prawda okazuje się jednak inna : ta forma komunikowania się nie zaginęła, lecz nadal się rozwija i do uprawiania krótkofalarskiego hobby sięgają nie tylko dorośli, ale coraz więcej dzieci i młodzieży garnie się do tego fascynującego hobby. Co sprawia zatem, że hobby to przyciąga coraz więcej zwolenników ?. Na czym polega istota krótkofalarstwa, magia, czy ja też mogę zostać krótkofalowcem i jak mam się za to zabrać ?. Na temat krótkofalarstwa, nie tylko w internecie, jest wiele informacji i materiałów. Również w moim opracowaniu pod tytułem „Historia Klubu SP9KJM”,dostępnym na stronie internetowej :  https://sp9kjm.com/index.php?option=com_jotloader&view=categories&cid=0_f309fb99babb9c883e2eebc8039023eb&Itemid=56 jest dużo informacji na ten temat. W materiale tym postaram się ukazać praktyczne oblicze krótkofalarstwa oraz korzyści, jakie odnieść każdy z nas interesujący się tym specyficznym hobby.

     Wg Wikipedii Krótkofalarstwo (ang. ham radio, Amateur Radio  radiowa służba amatorska) – hobby polegające na nawiązywaniu łączności radiowych na wydzielonych pasmach radiowych – od fal długich, poprzez średnie, krótkie i ultrakrótkie do mikrofal, między krótkofalowcami przy pomocy radiostacji, potwierdzaniu łączności za pomocą karty QSL, uczestnictwie w zawodach krótkofalarskich, jak również konstruowaniu urządzeń radiowych i antenowych do nawiązywania łączności. Osobną grupę krótkofalowców stanowią nasłuchowcy (SWL). Nawiązywanie łączności odbywać się może na własnoręcznie skonstruowanych urządzeniach radiowych ( tu miejsce dla majsterkowiczów, konstruktorów i eksperymentatorów ), jak i urządzeniach fabrycznych.

     Aby zostać krótkofalowcem należy zdać egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i wykazać się znajomością międzynarodowych zasad prowadzenia korespondencji i przepisów radiowych oraz niezbyt rozległą wiedzą techniczną w zakresie budowy i zasad działania urządzeń radiowych. Jest to zatem hobby dla osób ambitnych, które wyznaczają sobie jakieś życiowe cele i dążą do ich wdrożenia w życie. Uprawianie krótkofalarskiego hobby rozwija krótkofalowca w wielu obszarach : poznaje się tu i doskonali zawiłości nauk przyrodniczych, a zwłaszcza fizyki ( m.in. zasady rozchodzenia się fal radiowych ), nowoczesną technikę, w tym techniki komputerowe ( nowoczesne techniki cyfrowe do prowadzenia łączności ), doskonali geografię ( po nawiązaniu łączności z korespondentem z Wyspy Świętego Jerzego z ciekawości sięgamy po atlas, aby sprawdzić w jakim zakątku świata leży ta tajemnicza wyspa ). Krótkofalarstwo to również rodzaj bezpłatnej korepetycji z języków obcych, ponieważ znając podstawy innego języka można doskonalić jego znajomość w trakcie prowadzonych łączności radiowych.  Młodzi ludzie często przez radio rozmawiają po angielsku  z astronautami ze stacji orbitalnej w ramach programu edukacyjnego ARISS. Przynależność do krótkofalarskiego klubu LOK – owskiego do doskonała okazja do uprawiania dyscyplin sportowo – obronnych np. strzelanie z wiatrówki, kbks czy innej broni sportowej, ćwiczenie rzutów granatem, marszem na azymut w terenie, tzw. „łowy na lisa” polegające na odnalezieniu w możliwie najkrótszym czasie ukrytych w lesie nadajników emitujących sygnały radiowe oraz wiele innych dyscyplin sportowych. Szczególnie sporty obronne cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży, ponieważ w ramach obozów sportowo – obronnych można tu nauczyć się samodzielności, samodyscypliny oraz zasad współdziałania w zespole – w grupie rówieśniczej. Krótkofalarskie kluby i pobyt na obozach sportowo – obronnych to również element wychowawczy, polegający na kształtowaniu właściwych postaw sportowych, patriotycznych i ogólnospołecznych. Liczne zawody sportowe, poza funkcją edukacyjną uczą młodych ludzi integracji z grupą, hartowania ciała i ducha, uporu i konsekwencji działania, osiągania zaplanowanych celów oraz satysfakcji z osiągnięcia uprawnionych celów np. zdobycia pierwszego miejsca w strzelaniu czy innej dyscyplinie sportowej. W tak krótkim materiale nie sposób podać wszystkich wymiernych korzyści z przynależności do wielkiej rodziny krótkofalarskiej, która kieruje się swoistym etosem i żelaznymi zasadami honoru. W moim opracowaniu pt. „Historia Klubu SP9KJM” można więcej poczytać na ten temat.

     Na czym polega różnica w nawiązywaniu łączności współczesnym środkami komunikacji a poprzez radiostacje krótkofalarskie ?. Na czym polega magia radia ?. Sprawa wydaje się oczywista : miedzy innymi telefonia komórkowa pozwala na szybkie nawiązanie łączności z rodziną przebywającą na wczasach zagranicznych np. na Wyspach Kanaryjskich. Natomiast krótkofalowiec wywołujący korespondentów w czasie typowej łączności radiowej nie wie kto się odezwie. Może sie zdarzyć, jak mi się to zdarzyło, że korespondentem okazał się król Hiszpanii Juan Carlos, a potem jego następca król Filip VI. Otrzymanie potem okolicznościowej karty QSL potwierdzającej taką łączność stanowi powód do dumy i zazdrość kolegów i sąsiadów. Nie jest bowiem tajemnicą, że do wielkiej rodziny krótkofalowców należeli i należą między innymi : aktor Jean Paul Belmondo, aktor Marlon Brando, król Jordanii Husain, kosmonauta Jurij Gagarin i wielu innych przedstawicieli nauki, polityki, duchowieństwa czy astronautów.

     Jak zatem zacząć swą krótkofalarską przygodę ?. Najprościej poszukać w internecie wpisując w wyszukiwarce najprostsze słowa – klucze np. krótkofalarstwo, co to jest krótkofalarstwo, PZK, oddziały i kluby krótkofalarskie. Z internetu można dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy klub krótkofalarski i tam należy się udać, a starsi koledzy podpowiedzą co dalej robić. Aby dowiedzieć się o organizacji pod nazwą Polski Związek Krótkofalowców odwiedzić należy stronę : https://pzk.org.pl/news.php . Dla osób pragnących dowiedzieć się na czym polega nawiązywanie łączności ze stacją orbitalną w ramach programu ARISS polecam odwiedzenie strony : http://www.arisspolska.info Inne polecane strony internetowe to miedzy innymi :

http://ostol.pl/co-to-jest-krotkofalarstwo/

http://hpc.amu.edu.pl/~armand/blog/?p=65 – krótkofalarstwo, pierwsze kroki                           

http://cbworld.republika.pl/zostankf.htm – podstawowe wiadomości o krótkofalarstwie.

Opisany materiał jest materiałem wyjściowym i w przypadku zainteresowania się tą problematyką postaram się sięgnąć głębiej w problematykę krótkofalarstwa.

Tadeusz Pamięta SP9HQJ, wiceprezes ZG PZK

P.S.

Artykuł o powyższej treści ukazał się w numerze 2/2016 miesięcznika „Little Star” na stronie 52.