Krótkofalowcy w „Chemiku”

W sobotę, 13 lutego 2016 r. w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śląskich odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Śląskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców w Katowicach, w którym wzięło udział około 40 osób. Po rozpoczęciu zebrania zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych śląskich krótkofalowców w ciągu ostatnich dwóch lat. Jednym ze zmarłych był powszechnie znany Krzysztof Mirosław SP9MM absolwent Politechniki Warszawskiej, pracujący w latach 70-tych szereg lat w telewizji Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aktywny członek władz centralnych PZK oraz delegat PZK na X Konferencję Generalną I Regionu IARU (International Amateur Radio Union) w Genewie.

Sprawozdanie z dwuletniej działalności złożyli członkowie Zarządu Oddziału. Do najważniejszych przedsięwzięć Zarządu Oddziału zaliczyć należy wspieranie i aktywizowanie działalności podległych terenowych klubów krótkofalarskich, częściowe sponsorowanie ważniejszych przedsięwzięć nie tylko o charakterze operatorskim, a także nadzorowanie zawodów i konkursów radiowych. Warto zwrócić uwagę na zwiększoną aktywność krótkofalowców z czterech południowych powiatów tj. bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego, którzy w 2015 roku stworzyli Beskidzką Amatorską Sieć Ratowniczą, służącą jako radiowe wsparcie powiatowych struktur zarządzania kryzysowego w akcji alarmowania, powiadamiania i niesienia pomocy ofiarom zagrożeń cywilizacyjnych. Tego typu inicjatywy mają dziś miejsce w wielu województwach i powiatach kraju, a przedstawiciele samorządów lokalnych chwalą sobie współpracę z krótkofalowcami. Niezależnie od różnego typu przedsięwzięć podejmowanych przez kluby terenowe Zarząd Oddziału integruje miejscowe środowisko współorganizując lokalne spotkania terenowe np. na Czantorii, w San Beskido.

     Nie jest tajemnicą fakt, że w strukturze Śląskiego Oddziału Terenowego PZK pośrednio znajduje się siemianowicki Klub Łączności SP9KJM, choć formalnie jest w strukturze LOK. Działacze klubu SP9KJM aktywnie działają więc na rzecz LOK i PZK, a klub ten należy do wyróżniających się klubów w regionie.

     Zebrani zdecydowali o podniesieniu wysokości rocznej składki oddziałowej, po czym wybrali trzech delegatów oraz zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w maju br. w Burzeninie koło Wielunia. Więcej informacji na portalu „Reporterskim okiem” siemianowickiego Urzędu Miasta tj. : http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/krotkofalowcy-w-chemiku.6449/

Info : Tadeusz SP9HQJ

{vsig}walneOTPZK2016{/vsig}