Plenerowe spotkanie integracyjne lublinieckiego klubu SP9PEW pod nazwą „Wiosna 2016”

W ostatnią sobotę, tj. 7 maja 2016 roku o godzinie 10.00 na polanie należącej do Nadleśnictwa Lubliniec na obrzeżach Lublińca, z inicjatywy aktywistów lublinieckiego klubu SP9PEW i przy wsparciu finansowym Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, odbyło się kolejne spotkanie integracyjne pod nazwą „Wiosna 2016”, w którym uczestniczyło około 40 osób – znanych krótkofalowców z północnej części okręgu SP9.

W spotkaniu uczestniczyło również kilka XYLs. Spotkanie prowadził Stanisław SP9UNK, a dzielnie wspierali Go członkowie zarządu klubu z prezesem Eugeniuszem SP9CWF, Eligiuszem SP9LLS i Mariuszem SP9TDX, a także z Piotrem SP9GZP. W spotkaniu wzięli udział dwaj przedstawiciele Śląskiego OT 06 PZK w Katowicach tj. prezes Oddziału Marek SP9HTY i członek Zarządu i jednocześnie oddziałowy QSL Manager Artur SQ9BDB. W spotkaniu tym wzięła również silna reprezentacja z tarnogórskiego klubu SP9KDU w osobach : Leszka SP9WZR, Henryka SP9AVZ, Józefa SQ9FMR, a także dwaj przedstawiciele siemianowickiego klubu SP9KJM w osobach : Tadeusza SP9HQJ ( występującego również w charakterze przedstawiciela Prezydium ZG PZK ) oraz Romualda SP9UVQ. Nie zabrakło również przedstawicieli oleskiego klubu SP9KDA tj. Andrzeja SP9EKF z małżonką, a także przedstawiciela piekarskiego klubu SP9ZPS Zbyszka SQ9CXC. Wśród uczestników spotkania był również powszechnie znany na Śląsku twórca i opiekun kilku śląskich przemienników radiowych Jarek SQ9NFI wraz z małżonką.

     Po części oficjalnej każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy prezent między innymi w postaci materiałów promocyjnych ziemię lubliniecką. Gospodarze zadbali nie tylko o strawę duchową, ale również o strawę cielesną w postaci kiełbasek z grilla, chleb z „tłustym” ( tak to się nazywa na Śląsku ) tj.  smalcem domowej roboty, ogórkiem oraz napojami. W czasie trwania spotkania pracowała radiostacja klubowa z wykorzystaniem anteny Delta Loop zamontowanej na podnośniku hydraulicznym i każdy z uczestników spotkania miał okazję do przeprowadzenia symbolicznej łączności. W godzinach popołudniowych uczestnicy spotkania mieli możliwość  wykazania się sprawnością w zakresie strzelania z wiatrówek, a najlepsi strzelcy otrzymali okolicznościowe dyplomy za sprawne oko.

     Warto przypomnieć fakt, iż w roku 2015 środowisko krótkofalowców lublinieckich wystąpiło z dość ciekawą inicjatywą, a mianowicie : 20 lutego 2015 roku w Zespole Szkół nr 1 w Lublińcu odbyła się debata pod nazwą „ Komunikacja w warunkach kryzysowych”, której organizatorem był mł. insp. Piotr Sikorski SP9GZP, pełniący obowiązki zastępcy komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, a jednocześnie członek Klubu Krótkofalowców Ziemi Lublinieckiej SP9PEW. Debata ta zorganizowana została w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu, a w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu, służb mundurowych, uczniowie klas mundurowych miejscowej szkoły oraz przedstawiciele krótkofalowców z prezesem PZK Jerzym Jakubowskim SP7CBG i sekretarzem ZG PZK Tadeuszem SP9HQJ oraz prezesem Śląskiego OT PZK w Katowicach Markiem SP9HTY na czele. Nadrzędny cel tego spotkania i przedmiot dyskusji to wspieranie lokalnych struktur i komórek kryzysowych na terenie powiatu lublinieckiego w zapewnieniu alternatywnej łączności przez środowisko krótkofalowców na wypadek zagrożenia powszechnego. Więcej informacji na ten temat ukazało się z Komunikacie Prezydium ZG PZK w lutym 2015 roku.
     W trakcie plenerowego spotkania, w toku prowadzonych rozmów i dyskusji padła propozycja, aby tego typu spotkania stały się stałym punktem w rocznym kalendarzu spotkań – podobnie jak spotkania integracyjne w Koniakowie, czy na Czantorii. Inicjatywa ta spotkała się z przychylnym stanowiskiem przedstawicieli lublinieckiego klubu SP9PEW oraz  przedstawicieli zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach. Jeśli zatem ta formuła spotkania integracyjnego zostanie nagłośniona i przyjmie się, to jest szansa na coroczne spotkania integracyjne w coraz większym składzie. Już teraz należałoby pomyśleć o urozmaiceniu programu spotkania – podobnie jak na spotkaniach w ramach ŁOŚ.

     Jako przedstawiciel Prezydium ZG PZK, w co prawdę mniejszym gronie, poinformowałem zebranych o aktualnej sytuacji w PZK, w tym o przygotowaniach do najbliższego Krajowego Zjazdu delegatów PZK oraz o potrzebie dostosowania zapisów aktualnego statutu PZK do wymogów znowelizowanej ustawy o stowarzyszeniach. Omawiając toczącą się dyskusję na forach dyskusyjnych co do ustalenia czy PZK ma być stowarzyszeniem osób prawnych czy też fizycznych, albo osób prawnych i fizycznych poinformowałem zebranych o plusach i minusach każdego rozstrzygnięcia. Odniosłem się również do lansowanej ostatnio tezy o nabywaniu osobowości prawnej przez kluby podległe oddziałom – i tu również wyłuszczyłem istotę rzeczy. Stwierdziłem, że podobnie jak środowisko lubelskiego OT PZK oraz klubowicze z gliwickiego klubu SP9KAG, większość uczestników lublinieckiego spotkania opowiedziała się za status quo. Dyskutanci odcinali się od niektórych żenujących komentarzy na forum dyskusyjnym portalu SP7PKI tworzących tzw. czarny PR dla PZK.
Dalsze informacje i zdjęcia na temat tego spotkania znajdują się na stronie OT 06 PZK w Katowicach, w czerwcowym wydaniu MK QTC oraz w lipcowym wydaniu „Świata Radio”.

Tadeusz SP9HQJ – sekretarz PZK

{vsig}lubliniec2016{/vsig}