XV Wojewódzki Zjazd Delegatów Śląskiej Ligi Obrony Kraju w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl.

W niedzielę, 7 lutego 2016 roku w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śląskich odbył się XV Wojewódzki Zjazd Delegatów katowickiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, w którym wzięło blisko 60 delegatów z terenu województwa śląskiego. Poza delegatami, w spotkaniu wziął udział wiceprezydent Miasta Katowic Mariusz Skiba, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Zbigniew Giemza, przedstawiciel Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach Wacław Wójcik, dwaj przedstawiciele Zarządu Głównego LOK tj. prezes ZG LOK płk Grzegorz Jarząbek i dyrektor ds. obronnych ppłk Jerzy Salamucha.

Po odśpiewaniu hymnu LOK, wstępnych ustaleniach i wyborze stosownych komisji, dokonano wyróżnienia najbardziej zasłużonych aktywistów LOK-owskich medalami przyznanymi przez MON i ZG LOK, po czym głos zabrali goście życząc zebranym owocnych obrad. Zbigniew Giemza zwrócił między innymi uwagę na ważną rolę LOK w krzewieniu postaw patriotycznych wśród społeczeństwa, co dziś ma szczególne znaczenie w sytuacji narastających zagrożeń zewnętrznych. Również dyskutanci zwracali uwagę na potrzebę zintensyfikowania działań proobronnych i krzewienia postaw patriotycznych.

     W swym sprawozdaniu z czteroletniej kadencji, prezes ZW LOK w Katowicach Wojciech Boroński zapoznał zebranych z dość imponującymi osiągnięciami śląskiej organizacji LOK-owskiej, której działania koncentrują się nie tylko na krzewieniu postaw patriotycznych, ale również na doskonaleniu umiejętności sportowo – obronnych, politechnicznych i służą społeczeństwu. Stwierdza się, że działania aktywistów LOK-owskich trafiają na podatny grunt, zwłaszcza wśród młodzieży, czego przykładem może być niemal powszechna moda na tworzenie klas o profilu wojskowym, w których młodzież ma możliwość zapoznania się ze specyfiką wojskową, a w konsekwencji ułatwiony start do służby wojskowej. Dziś bowiem wojsko staje się coraz bardziej modne wśród młodzieży, a to cieszy działaczy LOK-owskich. Dokonania ustępującego ZW LOK zostały wysoko ocenione przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną, co przełożyło się na udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

     Prezes ZG LOK płk Grzegorz Jarząbek przedstawił sytuację LOK w skali krajowej zwracając uwagę na różne aspekty obecnego funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym również LOK. Odniósł się również do faktu stworzenia niedawno federacji proobronnych przy MON, gdzie główny nacisk kładzie się na szkolenie struktur obrony terytorialnej. Z wypowiedzi pułkownika Grzegorza Jarząbka wynikało, że ZG LOK wspiera działania tego ruchu widząc swą znaczącą rolę. Nie jest bowiem tajemnicą, że duża liczba działaczy LOK wywodzi się z wojska i doświadczenie działaczy LOK może być wykorzystane w zakresie szkolenia i propagowania postaw patriotycznych. Dziś niemal powszechnie byli wojskowi szkolą uczniów szkół średnich o profilu wojskowym wpajając im nie tylko patriotyczne postawy i zachowania.

     W dalszej części spotkania wybrano jedenastoosobowy Zarząd Wojewódzki LOK z dotychczasowym prezesem Wojciechem Borońskim na czele.  Poza prezesem W. Borońskim w ścisłym Zarządzie znalazły się następujące osoby :
– I wiceprezes Ryszard Kasprzyk,
– II wiceprezes Stanisław Kowarczyk,
– III wiceprezes Zbigniew Szeląg,
– skarbnik Wacław Wójcik,
– członek Zarządu Barbara Karge.
Wybrano również trzyosobową Wojewódzką Komisję Rewizyjną oraz 9 delegatów na Zjazd Krajowy ZG LOK. Nowemu Zarządowi Wojewódzkiemu LOK w Katowicach wypada życzyć dalszych sukcesów w dotychczasowych działaniach na rzecz dorosłych i młodzieży.

Opracował : Tadeusz Pamięta, przewodniczący Zjazdu.

{vsig}walne2016{/vsig}