OGÓLNOPOLSKIE OTWARTE ZAWODY LOK

W dniach 28-30. 09.2012  odbyły się Otwarte Zawody LOKdla Dzieci i Młodzieży Szkolnej  w  Wieloboju Łączności w miejscowości Kokotek/k Lublińca. Organizatorem zawodów był Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach wraz aktywem Klubu Łączności SP9KJM . W zawodach uczestniczyły trzy zespoły:
                      a.)  Katowice        
                      b.)  Lublin
                      c.)  Małopolska

W/w zawodach przeprowadzono 6 konkurencji : strzelanie z broni pneumatycznej. rzut granatem do celu, określenie azymutu, bieg na orientację , odszukanie pracującego nadajnika w paśmie KF. oraz praca w sieci./

Pierwsze miejsca drużynowo zajęli :
1.)    I       miejsce         Katowice               2548   pkt
2.)    II      miejsce         Lublin                   1826   pkt.
3.)    III     miejsce         Małopolska             528   pkt.

W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsca zajęli w poszczególnych grupach wiekowych:

DD       –  Pietrzykowska Dorota       I miejsce            409  pkt.
DC       –  Targosz Szymon                 I miejsce            495  pkt.
MA      –   Kobiela Patrycja                I miejsce            477  pkt.
JMY    –   Krzykawski Bartosz          I miejsce            532  pkt.
JR        –   Lachman Jarosław            I miejsce            468  pkt.
JMA    –   Piela Ewelina                      I miejsce            441  pkt.

W/w wykaz zawodników którzy zajęli pierwsze miejsca otrzymali medale
jako mistrzowie w Wieloboju Łączności za rok 2012 i dyplomy.

Pogoda w dniach zawodów była wspaniała  o czym świadczą załączone fotki.

                                                                                                     Eugeniusz SP9IIA
{vsig}kokotek2012{/vsig}