Wyjazdowa Działalność Klubu Łaczności SP9KJM Dąbrowa Górnicza dnia 06.10.2012

Szkolny Klub Krótkofalowców „ SZTYGARKA” przy Zespole Szkół Zawodowych w Dąbrowie Górniczej zwrócił się do Klubu SP9KJM o pomoc zorganizowaniu imprezy plenerowej pod nazwą „Survival 50+”
dla Seniorów która odbyła się w dniach 6 -7 październik 2012 r. na terenie Euro campingu Puszczy Błędowskiej.

Klub Łączności SP9KJM udzielił pomocy sprzętowej do Radioorientacji Sportowej oraz osób do przeprowadzenia konkurencji „Łowy na Lisa”.
W/w zawody cieszyły się dużym powodzeniem w śród uczestników wiekowych. Ponadto były przeprowadzone inne konkurencje jak strzelanie z broni pneumatycznej oraz bieg na azymut. Impreza zorganizowana była pod patronatem Prezydenta Miasta Dąbkowej Górniczej, W zabawie piknikowej uczestniczyło 76 osób. Pogoda dopisała a jedzonko było wspaniałe.
                
                                                                                         Eugeniusz SP9IIA     

{vsig}sp9pdg2012{/vsig}