Sobótka sportowa

Tradycją jest , że od kilku lat w okresie letnim Klub Łączności  SP9KJM oraz MK  TKKF organizują „Sobótkę Sportową” na Rynku Bytkowskim w Siemianowicach Śl. Tak stało się również w tym dniu a konkretnie 25 września br. Aktywiści z  klubu zorganizowali wystawę sprzętu krótkofalarskiego, przeprowadzili pokazowe zawody Radioorientacji Sportowej„ŁOWY NA LISA”.

Zainstalowano również radiostację klubową za pomocą której prowadzono łączności w paśmie UKF informując krótkofalowców o przebiegu wspaniałej zabawy.  Szczególnym zainteresowaniem mieszkańców Bytkowa cieszyły się pokazy  boksu zawodowego zorganizowanego przez MK TKKF raz z grupą „Team Siemion” W/w imprezie gościł Prezydent  Miasta Siemianowic Śl. Jacek Guzy który był zainteresowany  Radioorientacją Sportową.  

Eugeniusz SP9IIA

{vsig}rynek2012{/vsig}