Festiwal Ludzi Aktywnych

Stowarzyszenie Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego SP9YKD
 
Zarząd Stowarzyszenia Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego SP9YKD zwrócił się z pismem do Zarządu Klubu łączności SP9KJ w Siemianowicach Śląskich o pomoc w zorganizowaniu imprezy plenerowej w dniu 22.09.2012r pod nazwą  VII FORUM   INICJATYW „ FESTIWAL  LUDZI  AKTYWNYCH”

Aktyw Klubu Łączności SP9KJM przeprowadził zawody Radioorientacji Sportowej „Łowy na Lisa” w paśmie UKF 144 MHz.
W zawodach uczestniczyła młodzież szkolna oraz Harcerze z Dąbrowy Górniczej. Główny organizator imprezy był Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej. W/w imprezie uczestniczyło 65 osób. Za zajęcia czołowych miejsc zawodnicy otrzymali dyplomy okolicznościowe oraz upominki.
Była również zorganizowana wystawa sprzętu łącznościowego z lat 1923 – 1980 która się cieszyła dużym zainteresowaniem. Pogoda również dopisała jak widać na załączonych fotkach.

                                                                                             Eugeniusz SP9IIA