FESTYN W SIEMOSZYCACH

W miesiącu sierpniu br. Klub Krótkofalowców SP9YKD z Zagłębia Dąbrowskiego wystosował pismo do Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śląskich o współudział w VIII Festynie Przyjaźni dla Koksowni „Przyjaźń” Sp.z o.o. o zorganizowanie zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej oraz zawodów Radioorientacji Sportowej dla uczestników festynu.

Festyn został zorganizowany w dniu 03.09.2011r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Ciechan Zdrój” nad zalewem w Siemoszycach. W zawodach strzeleckich brało udział 70 osób a w radioorientacji sportowej  35 osób. Zorganizowano również wystawę sprzętu łącznościowego archiwalnego z lat przedwojennych do obecnych czasów. Uruchomiono również radiostacje krótkofalowe KF i UKF przeprowadzając łączności z krótkofalowcami krajowymi oraz stacjami zagranicznymi informując o przebiegu organizowanego festynu. Pogoda była wspaniała jak i również była wspaniała gościnność właściciela ośrodka wypoczynkowego. Dla zawodników  którzy zajęli czołowe miejsca przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
{vsig}Siemoszyce2011{/vsig}