Zamilkła radiostacja SQ9ETJ

Z przykorścia informujemy że 21 września 2010 zamilkła radiostacja SQ9ETJ.

SQ 9 ETJ – jeden z najstarszych członków klubu. W latach 90 uzyskał licencję nadawczą. Był aktywny w emisji Packet Radio oraz strażnikiem dobrych obyczajów na falach eteru. Z jego dobrych rad korzystało wielu uczestników eteru. Ostatnio był schorowany i nie słychać go było na pasmach. W życiu codziennym był człowiekiem pogodnym, przyjacielskim i nie odmawiał pomocy potrzebującym.