Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju w Siemianowicach informuje

Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju w Siemianowicach informuje
że w dniu 18 Luty 2009r. godz.12.00 odbyło się wyjazdowe Plenum oraz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach.
W/w spotkanie zostało zorganizowane w gościnnych progach ?Domu Kultury Chemik?
w Siemianowicach Śląskich. 

W spotkaniu uczestniczyły 21 jednostek Zarządów Terenowych LOK jak: Cieszyna
Kłobucka, Myszkowa, Rybnika, Dąbrowy Górniczej, Tarnowskich Gór oraz ościennych miast Siemianowic Śl. W sumie uczestniczyło 40 osób.
W spotkaniu została podsumowana działalność statutowo-organizacyjna Zarządów
Terenowych Ligi Obrony Kraju oraz Klubów i Kół Lokowskich.
Zarząd Terenowy Siemianowice Śl. uzyskał miano Przodującego Zarządu Śląskiej
Wojewódzkiej Organizacji LOK za rok 2008. oraz Klub Łączności SP9KJM
w Siemianowicach Śl. uzyskał miano Przodującego Klubu Łączności Śląskiej Wojewódzkiej Organizacji LOK za rok 2008 . Za W/w działalność otrzymaliśmy i statuetkę.
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego zapoznało zgromadzonych z planem pracy na rok 2009

Vice Prezes ZM. LOK
Eugeniusz Kurzeja