Spotkanie noworoczne w Klubie Łączności SP9KJM

W ostatni piątek tj. 13 lutego br. w restauracji ?Maximus? w Siemianowicach Śl. odbyło się Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Klubu Łączności LOK ? SP9KJM w Siemianowicach Śl., mającego swoją siedzibę w Domu Kultury ?Chemik? przy ul. Niepodległości 51 w Siemianowicach Śl. W spotkaniu uczestniczyło niemal 50 osób, w tym Wiceprezydent Miasta Siemianowic Śl. Dariusz Bochenek oraz prezes Zarządu Miejskiego LOK w Siemianowicach Śl. i były prezes Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Stanisław Kowarczyk, a także Sekretarz Generalny Polskiego Związku Krótkofalowców Tadeusz Pamięta ? SP9HQJ, będący jednocześnie członkiem Klubu Łączności w Siemianowicach Śl.

W krótkim sprawozdaniu, prezes Klubu Łączności Eugeniusz Kurzeja ? SP9IIA złożył relację z działalności Klubu za rok poprzedni i należy przyznać, że miał się czym pochwalić, ponieważ Klub odniósł kilka znaczących sukcesów. Do najważniejszych z nich należało :

– zorganizowanie w okresie od 30 maja do 1 czerwca 2008 r. wraz z Zarządem

Wojewódzkim LOK w Katowicach wojewódzkich zawodów wieloboju łączności i

radioorientacji sportowej dla dzieci i młodzieży do lat 18  w Kokotku koło Lublińca, gdzie

wystawiono pełne składy drużynowe we wszystkich kategoriach. Drużynowo

siemianowicka ekipa zajęła zdecydowanie pierwsze miejsce, natomiast indywidualnie w

poszczególnych kategoriach miejsca od pierwszego do czwartego ;

– w dniach 27 ? 28 czerwca 2008 r. w ogólnopolskich zawodach wieloboju łączności dla

dzieci i młodzieży przedstawiciel Klubu Adam Skorupka zajął II miejsce w kraju w

kategorii dzieci ? chłopców do lat 10, uzyskując tytuł Wicemistrza Polski. W tych samych

zawodach drugi przedstawiciel Klubu ? Mikołaj Krynojewski zajął VII miejsce w Polsce.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w zawodach tych, poza Polakami, uczestniczyli

przedstawiciele państw wschodnich, w tym z Białorusi i Ukrainy ;

– w styczniu 2008 r. w ramach półkolonii zimowych w Domu Kultury ?Chemik?

przeprowadzono zawody sportowo ? obronne dla 66 kolonistów ;

– w dniach 17 ? 18 maja Klub Łączności wraz z Zarządem Śląskiego Oddziału Terenowego

Polskiego Związku Krótkofalowców w Siemianowicach Śl. był współorganizatorem XVII

Zjazdu Krajowego PZK w Szczyrku, zapewniając pełną logistykę Zjazdu. W dowód

uznania za sprawny przebieg Zjazdu Klub Łączności i jego organizatorzy otrzymali

okolicznościowe dyplomy uznania, jak też sprawa ta znalazła swój wyraz w postaci

stosownej uchwały zjazdowej wysoko oceniającej sprawne przygotowanie Zjazdu. Z tej

okazji na Zjeździe pracowała siemianowicka radiostacja pod znakiem okolicznościowym

HF0PZK, która informowała korespondentów krajowych i zagranicznych o przebiegu

Zjazdu i jego ustaleniach ;

– w związku z 15 ? leciem Katowickiego Holdingu Węglowego w Katowicach, w ostatni

weekend czerwca 2008 r. radiostacja klubowa pracowała pod znakiem okolicznościowym

HF15KHW, organizując ogólnopolski konkurs radiowy o Puchar Prezesa Holdingu. Z tej

okazji wydano okolicznościowy dyplom i karty QSL. W konkursie uczestniczyło 150

nadawców z kraju ;

– zawody strzeleckie z broni pneumatycznej zorganizowane w czerwcu 2008 r. dla członków

koła LOK Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w których uczestniczyło 45

zawodników. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Zorganizowano również smaczne

kiełbaski z rożna ;

– udział w spotkaniach integracyjnych środowiska śląskich krótkofalowców tj. w

Koniakowie w lipcu 2008 r. oraz w Czechach w październiku 2008 r. ;

– przygotowanie członków Klubu do egzaminu państwowego na licencję nadawczą kategorii

I i II ;

– utworzenie w listopadzie 2008 r. Komitetu Honorowego i Roboczego dla upamiętnienia

50 ? lecia Klubu, które odbędzie się w kwietniu br. Z tej okazji członek Klubu ? Tadeusz

Pamięta SP9HQJ napisał okolicznościową monografię, liczącą 117 stron pod tytułem

? 50 ? lecie Klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl.?, która została przekazana do druku i

ukaże się niebawem na rynku księgarskim. Ponadto planowane jest zorganizowanie

wystawy sprzętu łączności z lat 60 ? tych i późniejszych, jak też uruchomienie się

siemianowickich nadawców do pracy emisją ATV w kwietniu br.

Dość ciekawie zapowiadają się plany Klubu na rok bieżący. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy :

–  organizacja międzynarodowych zawodów wieloboju łączności w czerwcu br. w Kucobach

koło Olesna przy współudziale ZW LOK w Katowicach ;

–  organizacja krótkofalarskich sierpniu br. ogólnopolskich zawodów krótkofalarskich w

związku z wybuchem I Powstania Śląskiego ;

–  organizacja akcji ?Lato 2009? dla dzieci i młodzieży;

–  prowadzenie szkoleń zawodników do zawodów wieloboju łączności i radioorientacji

sportowej oraz przygotowanie kolejnych członków Klubu do zdania egzaminów na I i II

kategorię licencji nadawczej.

Wiceprezydent Miasta Siemianowic Śl. Dariusz Bochenek, wysoko oceniając dokonania siemianowickich krótkofalowców, podziękował im za dotychczasową aktywność i zobowiązał się do udzielenia pomocy finansowej w druku okolicznościowej broszury.

Również prezes Zarządu Miejskiego LOK w Siemianowicach Śl. Stanisław Kowarczyk zwrócił uwagę na niezwykłą aktywność środowiska krótkofalowców, podkreślając, iż jest to najbardziej prężne ogniwo ZM LOK.

Sekretarz Generalny PZK Tadeusz Pamięta ? SP9HQJ zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK, kierunkami pracy Prezydium i ZG PZK na najbliższe miesiące i lata oraz podejmowanymi działaniami mającymi na celu odmłodzenie krótkofalarskich szeregów. Nawiązał również do trwających przygotowań do Nadzwyczajnego Zjazdu PZK, który odbędzie się w maju br., na którym to zostanie uchwalony nowy Statut PZK, uwzględniający oczekiwania członków PZK.

Po części oficjalnej uroczystości odbyła się część nieoficjalna połączona z poczęstunkiem, a dużą część uczestników spotkania wzięła udział w nieoficjalnej części połączonej z zabawą taneczną trwającą do późnych godzin nocnych.