XVII Krajowy Zjazd Delegatów PZK w Szczyrku

W dniach 17-18 maja w Domu Wypoczynkowym ?Siemion? w Szczyrku odbył się kolejny już XVI Zjazd PZK,w którym wzięło udział ponad 70 osób, delegatów tym 48 delegatów z oddziałów terenowych PZK. Organizacją Zjazdu zajął się Zarząd Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Siemianowicach Śl. oraz Zarząd Klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl., a uczestnicy Zjazdu ocenili to przedsięwzięcie jako wzorcowe, dając temu wyraz                  w uchwale zjazdowej. To ogromna satysfakcja i powód do dumy dla lokalnych krótkofalowców. W trakcie Zjazdu poruszono szereg istotnych kwestii dotyczących dalszego funkcjonowania naszego Związku oraz przyjęto szereg uchwał mających na celu dalsze usprawnienie funkcjonowania Prezydium i ZG PZK.

Dokonano nowelizacji dotychczasowego statutu oraz wybrano nowe władze tj. Prezydium ZG PZK oraz Główną Komisję Rewizyjną. Z prawdziwą satysfakcją miło nam donieść, iż w nowych władzach znalazł się również mieszkaniec Siemianowic Śl. Tadeusz Pamięta ? SP9HQJ, pełniący dotychczas funkcję Wiceprezesa PZK. W obecnej kadencji Tadeusz pełni funkcję Sekretarza Generalnego PZK i do Jego obowiązków należeć będzie między innymi utrzymywanie kontaktów z organami i instytucjami centralnym w celu ochrony żywotnych interesów PZK. Tak więc Tadeusz zabiegał będzie nadal o utrzymywanie przyjaznych relacji z parlamentem, MON, AON, MEN, MSWiA, ZHP, LOK i innymi organami i instytucjami, aby przed tworzeniem aktów prawnych odnoszących się również do środowiska krótkofalarskiego mieć możliwość ich opiniowania i monitorowania. A problemów jest wiele ? jednym z nich jest chociażby problem antenowy. Nie wszystkie bowiem administracje budynków mieszkalnych i wspólnoty mieszkaniowe rozumieją potrzeby krótkofalowców i zdarzają się przypadki utrudnienia w montowaniu anten nadawczo ? odbiorczych. Być może w części wynika to z niezrozumienia istoty ruchu krótkofalarskiego i być może nie wszyscy rozumieją, iż tak naprawdę krótkofalowiec to sojusznik obywatela w sytuacji zagrożenia szeroko pojętego bezpieczeństwa. Powódź w dorzeczu Odry w 1997 roku czy pożar w rejonie lasów raciborskich w latach 90 ? tych pokazały niezwykłą przydatność krótkofalowców w akcji wspierania profesjonalnej łączności, która zawodziła w sytuacji zagrożenia. Dziś krótkofalowcy zrzeszeni są w lokalnych strukturach zarządzania kryzysowego i zawsze można liczyć na ich pomoc w sytuacji zagrożenia. To tylko jeden z praktycznych aspektów przydatności krótkofalowców w społeczeństwie. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach : www.pzkkatowice.pl oraz www.pzk.org.pl Dokumentacja foto ze spotkania w naszej Galerii.

Opracował : Prezes Klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. Eugeniusz Kurzeja ? SP9IIA