Wyciąg z Komunikatu Sekretariatu ZG PZK

10. Akty prawne.

W Dzienniku Ustaw nr 88 z 18 maja 2007 r. pod pozycją 587 opublikowano nowelizację Prawa Ochrony Środowiska. Dodano przy ostatniej nowelizacji, zgodnie z ustaleniami PZK poczynionymi podczas spotkania w sierpniu ub roku, w art. 147a ust 1b pkt 2, który zwalnia służbę radiokomunikacyjną radioamatorską z obowiązku korzystania przy wykonywaniu pomiarów pól ( w tym analiz obliczeniowych zgodnie z definicją pomiaru w ustawie ) z laboratoriów akredytowanych.  Dzięki temu zapisowi krótkofalowcy będą mogli przedstawiać organom ochrony środowiska  wyniki dokonanych samodzielnie przez siebie analiz. Rozporządzenia dotyczące zgłoszeń nie są jeszcze podpisane. Są ciągle na stronie Ministra Środowiska jako akty prawne po konsultacjach i oczekujące na podpisanie.  Tak więc jeszcze trochę i słynne arkusze Djonizego SP6IEQ się przydadzą.

73! Robert SP6RGB

11. Konkurs na opracowanie Medalu Braci Odyńców.

Realizując Uchwałę ZG PZK z 19 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia Medalu im. Braci Odyńców za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa polskiego, Prezydium ZG PZK zwraca się z prośbą do szerokiej rzeszy krótkofalowców posiadających zdolności plastyczne o opracowanie modelu ? wzorca takiego medalu oraz wzorca dyplomu medalu. Dla przypomnienia : medal ten przyznawany będzie przez ZG PZK za zasługi dla polskiego krótkofalarstwa, a kandydatów zgłaszać będą kluby i oddziały PZK. Dekoracji dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel ZG PZK. W zamyśle Prezydium ZG PZK medal ten ( przypinany do klapy marynarki ) winien posiadać emblematy i elementy związane z PZK. Wszelkie propozycje i uwagi w tym zakresie proszę kierować do Prezydium ZG PZK, które wybierze najbardziej optymalne rozwiązanie.

Tyle informacji na dzisiaj Vy 73!

Piotr SP2JMR, prezes PZK