Nowi adepci krótkofalarstwa

Nowi adepci krótkofalarstwa

W dniu 15 listopada br. o godz. 9.00 odbyła się sesja egzaminacyjna w Urzędzie

Komunikacji Elektronicznej  Delegatura w Siemianowicach Śląskich.

W egzaminie uczestniczyło 29  kandydatów na uzyskanie świadectwa na operatora

urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacji amatorskiej.

Egzaminy odbyły się w kategoriach:

Kategoria A  – brało udział 5 kandydatów którzy po otrzymaniu zezwolenia

będą   słyszani na wszystkich pasmach amatorskich. Jeden z dających w tej kategorii

to członek naszego Klubu Łączności SP9KJM  kolega Biskup Andrzej który zdał egzamin na piątkę.

Kategoria B  –  zdawało  21 kandydatów którzy otrzymają uprawnienia niższe od kat A – pozwalające na pracę w pasmach amatorskich w paśmie UKF  , VHF oraz wydzielonych częstotliwościach pasmach KF

Kategoria D –  zdawały 3  osoby  jest to kategoria przeznaczona  dla młodych adeptów krótkofalarstwa w wieku od -10 lat do 18 lat którzy będą nawiązywali łączności

Ograniczoną mocą nadajnika (15wat) oraz w pasmach wydzielonych.

Kandydaci do egzaminu przyjechali z różnych odległych miejscowości:

Wadowice  , Opole , Głuchołazy , Radlin , Andrychów , Krakowa , Poręby ,

Gliwic , Katowic , Chorzowa

Mamy nadzieję , że za niedługo usłyszymy w eterze nowych licencjonowanych krótkofalowców.

Obserwator egzaminów   Eugeniusz Kurzeja SP9IIA