Relacja z oficjalnej części obchodów 50 lat Klubu

29 maja br. w Domu Kultury ?Chemik? odbyła się uroczystość 50 ? lecia Klubu Łączności SP9KJM, w której wzięło udział ponad 50 osób. Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele Urzędu Miasta w Siemianowicach Śl. tj. Wiceprezydent Henryk Ptasznik i Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Gościniak oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta i jednocześnie Kierownik Domu Kultury ?Chemik? Zbigniew Krupski. Zarząd Wojewódzki LOK reprezentowali : Barbara Karge i Jan Okoń. W spotkaniu wzięli udział: Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Piotr Skrzypczak ? SP2JMR , Witold SP9MRO Wiceprzewodniczący GKR PZK oraz Prezes Śląskiego OT PZK Jacek SP9JCN . Wśród zaproszonych gości znaleźli się także dwaj przedstawiciele Oddziału Terenowego PZK w Jarosławiu tj. Zbigniew Guzowski ? SP8AUP i Benedykt SP8IQQ.

Sprawozdanie z działalności Klubu oraz plan zamierzeń Klubu na najbliższe miesiące złożył Prezes Klubu Eugeniuesz Kurzeja ? SP9IIA. Stwierdzić należy, iż na przestrzeni półwiecza siemianowicki Klub Łączności wywarł ogromne, pozytywne piętno w świadomości mieszkańców miasta, ponieważ podejmował i nadal podejmuje szereg przedsięwzięć nie tylko na rzecz swoich członków, ale również na rzecz mieszkańców miasta, a zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży. Do najbardziej widocznych i praktycznych aspektów działalności tego Klubu zaliczyć należy działalność edukacyjną, polegającą na szeroko pojętej politechnizacji tj. przybliżaniu zdobyczy nowoczesnej techniki radiowej. Ponadto Klub pełni szereg funkcji, w tym umiłowanie patriotyzmu, funkcję wychowawczą dzieci i młodzieży, sportową poprzez propagowanie sportów obronnych ( strzelanie, rzut granatem, zawody wieloboju łączności, radioorientacja sportowa ). Już w czerwcu br. w Kucobach k. Lublińca Klub zorganizuje centralne zawody wieloboju łączności i radioorientacji sportowej.

W czasie spotkania głos zajmowali zaproszeni goście, którzy wysoko ocenili dotychczasowe dokonania Klubu i plan zamierzeń, czego przykładem może być między innymi okolicznościowe pismo pochwalne, wręczone Prezesowi Klubu przez Wiceprezydenta Miasta Henryka Ptasznika i Przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Gościniaka. Również władze centralne PZK wysoko oceniają dokonania Klubu, czego dowodem może być chociażby uhonorowanie tego Klubu Odznaką Honorową PZK 5 lat temu.

W dalszej części spotkania nastąpiło wręczenie odznaczeń LOK ? owskich najbardziej zasłużonym członkom Klubu. Z okazji okrągłej rocznicy Klubu, Tadeusz Pamięta ? SP9HQJ opracował monografię pod tytułem ?Historia Klubu SP9KJM?, którą otrzymał każdy uczestnik spotkania. W tym miejscu należy podkreślić, iż nakład 250 egzemplarzy został zasponsorowany przez władze Ratusza, a konkretnie przez Prezydenta Miasta Pana Jacka Guzego, któremu nie omieszkał podziękować autor rocznicowego opracowania historii klubu Tadeusz Pamięta.

Z okazji takiej fety zorganizowano również wystawę historycznego sprzętu nadawczo ? odbiorczego, pamiętającego nawet czasy II wojny światowej. Po części oficjalnej i poczęstunku, nadszedł czas na długie Polaków rozmowy ?

Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ