Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Wieloboju Łączności

W dniach 26 ? 28 w ośrodku chorzowskiego Hufca ZHP w Kucobach koło Olesna odbyły się Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Wieloboju Łączności obejmujące 6 kategorii sportowych tj. strzelanie z wiatrówek, rzut granatem, określenie azymutu, marsz na azymut, odszukanie nadajnika ( łowy na lisa ) oraz praca w sieci radiowej. Organizatorem zawodów był Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju, a wykonawcą Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach wraz z Klubem Łączności LOK ? SP9KJM w Siemianowicach Śląskich. Członkowie tego Klubu zajęli się logistyką i wystąpili w roli sędziów. Sędzią głównym zawodów był kierownik Wydziału Szkolenia i Sportów Obronnych ZG LOK Włodzimierz Karczewski – SQ5WWK, natomiast obowiązki kierownika zawodów pełnił Eugeniusz Kurzeja – SP9IIA. Najbardziej pracowitym okazał się Jan Okoń ? SQ9LBO, przedstawiciel ZW LOK w Katowicach, na którym spoczywało najwięcej obowiązków.

W zawodach wzięło udział 5 reprezentacji LOK ? owskich kraju tj. z Bydgoszczy ( z opiekunem Zbyszkiem SP2JNK ), Krakowa, Łodzi, Warszawy ( z opiekunem Stanisławem SP5BLI ) oraz Katowic ( z opiekunem Jackiem SP9CXN i Zenkiem SQ9CND ) ? łącznie 30 zawodników w 7 kategoriach wiekowych. Drużynowo czołowe lokaty uzyskały następujące zespoły :

– I miejsce ? drużyna ZW LOK w Krakowie,

– II miejsce ? drużyna ZW LOK w Katowicach,

– III miejsce ? drużyna ZW LOK w Bydgoszczy.

Śląską drużynę LOK reprezentowali głównie przedstawiciele Klubu Łączności LOK ? SP9KAG w Gliwicach. W składzie tej drużyny znalazł się Adam Skorupka z siemianowickiego Klub łączności, uzyskując indywidualnie 3 miejsce w kategorii dzieci ? chłopców.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, natomiast zawodnicy za zajęcie czołowych lokat otrzymali dyplomy. Wszyscy zawodnicy otrzymali upominki ufundowane przez ZW LOK. W podsumowaniu wyników i w zakończeniu zawodów wziął udział przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oleśnie oraz sołtys wsi Kułoby. Zadbano również o część artystyczną, ponieważ wieczorem w przeddzień zakończenia zawodów wystąpił wojskowy zespół wokalny z Lublińca prezentując wojskowe pieśni patriotyczne. Choć pogoda nie dopisywała, to zawodnicy wykazali hart ducha i spisywali się znakomicie. W czasie zawodów czynna była radiostacja klubowa, pracująca pod znakiem okolicznościowym SP0KJM. Wszystkim zawodnikom uczestniczącym w tych zawodach gratulujemy zdobytych miejsc, a organizatorom wspaniałej organizacji tej imprezy.

Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ.