Szkolenie wyjazdowe do Żywca

Szkolenie wyjazdowe do Żywca

W dniu 25 sierpnia 2008r. aktyw klubu SP9KJM bral udział w sesji wyjazdowej
w Żywcu gdzie był zorganizowany obóz dla przyszłych nauczycieli z AWF
w Katowicach. Nauczyciele w przyszłości będą prowadzili zajęcia z WF oraz z PO.
Tematem szkolenia było zapoznanie się sportami obronnymi oraz Radioorientacją Sportową Wykład był prowadzony teoretycznie oraz praktycznie.
W/w szkoleniu uczestniczyło 80 słuchaczy