Pożegnanie Antoniego Zębika – SP7LA

4 lipca br. o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Palmowej w Częstochowie miała miejsce ceremonia pochowania urny z prochami powszechnie znanego nestora polskiego krótkofalarstwa Antoniego Zębika ? SP7LA, w której wzięło udział ponad 50 osób. Wśród uczestników ceremonii pogrzebowej znaleźli się między innymi przedstawiciele Urzędu Miasta w Częstochowie z Prezydentem Miasta dr Tadeuszem Wroną, kombatanci ruchu oporu Armii Krajowej, ZBoWiD, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Związku Harcerstwa Polskiego i Straży Miejskiej i innych organizacji patriotycznych.

Wśród uczestników ceremonii pogrzebowej nie mogło zabraknąć przedstawicieli Polskiego Związku Krótkofalowców. Zarząd Główny PZK reprezentował przedstawiciel Prezydium ZG PZK ? Sekretarz Generalny PZK Tadeusz SP9HQJ ( mieszkaniec Siemianowic Śl. ) oraz Prezes Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK ( OT PZK Nr 25 w Warszawie ) Kol. Robert Luśnia SP5XVY. Z kronikarskiego obowiązku wypada podać, że wśród uczestników tej ceremonii byli między innymi Koledzy : znany powszechnie Zygmunt SP5AYY ? twórca radiostacji powstańczej ?Burza?, historyk dr Adam Nogaj SP5EPP oraz liczna reprezentacja z Częstochowy tj. SP9CLU, SP9CP, SP9CV, SP9FT, SP9GPW, SP9VJ. Środowisko siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM, poza moją osobą, reprezentowali : Prezes Klubu Eugeniusz Kurzeja SP9IIA i Romuald Drynda SP9UVQ. Ponadto obecni byli : Jan Szczepanek SP9GDI z Mysłowic i Tadeusz Ceperski SP9QMT z Imielina, którzy współpracowali z Ś.P. Antonim przy odtworzeniu repliki radiostacji powstańczej ?Błyskawica?.

Po uroczystej Mszy Świętej w kaplicy cmentarnej, przed złożeniem urny z prochami Ś. P. Antoniego do rodzinnego grobowca, głos zabrał Kol. Adam SP5EPP ( historyk specjalizujący się problematyką walki zbrojnej ) przedstawiając bogatą biografię Antoniego i podkreślając niezwykłe zasługi zmarłego Antoniego dla kraju, a zwłaszcza w czasie okupacji. Z kronikarskiego obowiązku wypada przypomnieć choćby najbardziej istotne fragmenty z niezwykle barwnego życiorysu Ś. P. Antoniego : Antoni Zębik, pseudonim okupacyjny ?Biegły?, urodzony w 1914 roku w Częstochowie, w latach 1937 – 1938 służył w Kompanii Telegraficznej Wojska Polskiego w Warszawie, był przedwojennym krótkofalowcem – konstruktorem, członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców. W wrześniu 1939 r. dowodził radiostacją 7 Dywizji Piechoty. W 1943 r. zbudował radiostację, z której podczas Powstania – od 8 sierpnia do 4 października – emitowano audycje radiostacji “Błyskawica”. Zatrzymany pod koniec 1944 r. przez gestapo, został wywieziony do obozów koncentracyjnych. Przeszedł przez siedem obozów, ostatnim był Bergen-Belsen. Po wojnie został aresztowany przez UB, a po kilku miesiącach zwolniony. Po powrocie do kraju brał czynny udział w odbudowie ruchu krótkofalarskiego w Polsce, był prezesem oddziału łódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Partyzanckim. W 1999 roku został przez krótkofalowców polskich wybrany “Krótkofalowcem 70-lecia”. Był autorem licznych patentów i prototypów urządzeń łączności. W 2004 przekazał replikę radiostacji “Błyskawica” do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.

W dalszej kolejności głos zabrał Prezydent Miasta Częstochowy dr Tadeusz Wrona podkreślając zasługi Ś. P. Antoniego na rzecz miasta Częstochowy , zwłaszcza w okresie II wojny światowej, kiedy to Antoni działając w konspiracji spiskował przeciwko okupantowi niemieckiemu budując w tajemnicy radiostację powstańczą.

Jako przedstawiciel ZG PZK odniosłem się do krótkofalarskich aspektów działalności Ś. P. Antoniego Zębika SP7LA podkreślając Jego niezwykłe zasługi na rzecz narodu polskiego i polskiego ruchu krótkofalarskiego, opartego na zasadach ham spiritu i stwierdzając, że postawa Antoniego może stanowić wzór do naśladowania wszystkich polskich krótkofalowców.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców i wszystkich polskich krótkofalowców żegnamy Cię Antoni, mając w pamięci Twoje patriotyczne dokonania na rzecz polskiego ruchu krótkofalarskiego. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci .

Cześć Twojej pamięci.

Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ.