Akcja dyplomowa pod nazwą „II Powstanie Śląskie”

W okresie od 15 sierpnia do 15 września br. siemianowicki klub SP9KJM, wraz z 5 innymi klubami i 12 indywidualnymi nadawcami, weźmie udział w akcji dyplomowej pod nazwą „II Powstanie Śląskie”, zorganizowanej przez Śląski OT PZK przy współudziale Rybnickiego OT PZK, klubu SP9KDU w Tarnowskich Górach oraz klubu SP9KJM. Ta akcja dyplomowa ma na celu przypomnienie i upamiętnienie  tragicznych zmagań powstańców śląskich  walczących w 1920 roku o przyłączenie Śląska do Macierzy. Akcja polega na nawiązaniu w tym okresie łączności z następującymi stacjami okolicznościowymi: 3Z61920PS, HF1920PS, SN1920PS, SO1920PS, SP1920PS i SQ1920PS, gdzie każda z tych stacji przydziela 15 punktów do dyplomu. Stacja siemianowickiego klubu SP9KJM pracować będzie pod znakiem okolicznościowym SO1920PS przydzielając 15 punktów.

     W tym okresie pracować będą również stacje indywidualne  z terenów objętych walkami w 1920 roku tj. (wg SPPA): CW, EM, ET, EY, GC, GE, IK, KB, LX, MF, OP, PY, RB, RC, RN, RS, TE, TG, TH, WV, YT, ZR i ZX – stacje te przydzielać będą po 1 punkcie do dyplomu.

     Punkty są przydzielane za łączności ze stacjami okolicznościowymi i indywidualnymi z wyznaczonych terenów objętych walkami. Łączność z daną stacją jest punktowana tylko jeden raz bez względu na pasmo i emisję. Aby uzyskać dyplom okolicznościowy wymagane jest uzyskanie przez stacje polskie co najmniej 100 punktów. Pełny regulamin akcji dyplomowej znajduje się na stronie: https://logsp.pzk.org.pl/?page=award&id=83

     Dyplomy w wersji elektronicznej, po spełnieniu wymogów regulaminu, można będzie pobrać ze strony: https://logsp.pzk.org.pl/a/ps1920/.

     Informacja na temat akcji dyplomowej znajduję się również na stronie Śląskiego Oddziału Terenowego  PZK w Katowicach (OT 06 PZK) na stronie: http://pzk.katowice.pl/index.php?news&nid=167

Poniżej dyplom za spełnienie wymogów regulaminu:

Wzór okolicznościowej karty QSL:

Zapraszamy wszystkich nadawców do udziału w akcji dyplomowej i zdobycia okolicznościowego dyplomu.

Info: Tadeusz SP9HQJ