Aktualności klubowe i nie tylko

Na początek smutna informacja o śmierci przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG, zawarta poniżej. Ś.P. Jurek zawsze z podziwem odnosił się do działalności klubu SPKJM i popierał nasze działania.

Jerzy SP7CBG – Silent Key

W piątek 17 kwietnia 2020 r. nieoczekiwanie odszedł od nas na zawsze niezapomniany Kolega – Jerzy Jakubowski SP7CBG. Długo zmagał się z ciężką chorobą, ale wszyscy mieliśmy nadzieję, że jeszcze nieco czasu z nami pozostanie. Niestety, tak się nie stało… Jurek był pod każdym względem wspaniałym Człowiekiem, wszechstronnym krótkofalowcem, Osobą zawsze uśmiechniętą, serdeczną i gotową do pomocy innym. Od ponad pół wieku działał jako aktywny radioamator w różnych dziedzinach, odnosił liczne sukcesy w ramach naszego hobby. Przez bardzo wiele lat pełnił funkcję prezesa Łódzkiego Oddziału Terenowego (OT-15) Polskiego Związku Krótkofalowców oraz przedstawiciela OT-15 na Krajowe Zjazdy Delegatów PZK. Zajmował również stanowisko wiceprezesa i Prezesa Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców. Był także członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, a jeszcze do niedawna jej wiceprezesem oraz ostatnio przewodniczącym. Rewelacyjnie organizował i propagował krótkofalarstwo na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Znakomicie reprezentował polskie środowisko radioamatorskie na licznych imprezach, w tym wielokrotnie na międzynarodowych targach krótkofalarskich Ham Radio we Friedrichshafen w Niemczech. Był ogromnie ceniony, poważany, znany oraz powszechnie lubiany przez bardzo szerokie grono osób z Polski i z zagranicy. Nasz Serdeczny Przyjaciel Jurek SP7CBG powinien stanowić dla obecnych i przyszłych pokoleń krótkofalowców niedościgniony wzór do naśladowania, tak wiele przez lata zrobił dla naszego środowiska i jeszcze zapewne sporo miał w planach… Będziemy zawsze o Nim pamiętać, niech odpoczywa w pokoju…

Członkowie Łódzkiego OT PZK

Info: Zbyszek SP7MTU

P.S. – Informacja Tadeusza SP9HQJ:

Jurka SP7CBG znałem od lat 90.tych i w pełni zgadzam się z zapisami podanymi powyżej o Jego osobie. Ostatni  raz widzieliśmy się w czasie Posiedzenia ZG PZK w Łodzi w grudniu 2019 roku. 19 października 2019 roku w siedzibie Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Prezydium ZG PZK i Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, na którym to, w obecności wielu Kolegów, wręczyłem Jurkowi Medal 70.lecia LOK. W tym dniu Jurek źle się czuł i nie mógł wziąć udziału w uroczystości 60.lecia klubu SP9KJM, która miała miejsce w Willi Fitznera w Siemianowicach Śl. Ale wcześniej tj. w 2014 roku Jurek był na uroczystości 55.lecia naszego klubu. Informacja w tej sprawie znajduje się na stronie: siemianowice.pl, na stronie klubowej: https://sp9kjm.pl/index.php/2014/11/07/55latsp9kjm/#more-794, a materiał filmowy z tej uroczystości znajduje się na stronie: youtube.

Jurku SP7CBG: niech Ci ziemia lekką będzie.

Poniżej 3 zdjęcia obrazujące obecność Jurka SP7CBG na uroczystości 55.lecia klubu SP9KJM w Willi Fitznera  7 listopada 2014 roku.

Okolicznościowy grawerton otrzymany od prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG
na uroczystości 55.lecia klubu SP9KJM
Pismo pochwalne od wicepremiera Janusza Piechocińskiego dla kierownika Domu Kultury „Chemik”

Zbigniewa Krupskiego wręczone przez prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG

Prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG zabierający głos w dyskusji w czasie uroczystości 55.lecia klubu SP9KJM 7 listopada 2014 roku

Pożegnanie Jerzego SP7CBG

W dniu dzisiejszym (22.04.2020) w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Łodzi   przy ul. Szczecińskiej 96 pożegnaliśmy przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PZK Kol. Jerzego Jakubowskiego SP7CBG. W historii PZK pierwszy raz odszedł na zawsze urzędujący członek najwyższych władz naszej organizacji. Pożegnaliśmy dzisiaj wspaniałego Kolegę-krótkofalowca. Człowieka, który był nie tylko krótkofalowcem uprawiającym to piękne hobby. Śp. Jerzy poświęcał swój czas i swoją wiedzę dla innych. Nie unikał aktywności w działalności społecznej, nie unikał także odpowiedzialności. Przez swoją ponad 50 letnią aktywność w Polskim Związku Krótkofalowców sprawował wiele funkcji społecznych. Był wieloletnim prezesem Łódzkiego Oddziału PZK, wiceprezesem PZK, wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej, prezesem PZK. A odszedł od nas sprawując w związku najważniejszą funkcję, bo obarczoną największą odpowiedzialnością.

Nasza organizacja w Jego osobie poniosła ogromną stratę. Będzie nam bardzo brakowało Jego głębokiej mądrości, spokoju, życzliwości, wyrozumiałości i altruizmu. Śp. Jerzy zawsze służył swoimi przymiotami tym, którzy tego potrzebowali, a przy tym był wzorem spokoju, opanowania i roztropności. Za swoje zasługi Śp. Jerzy SP7CBG w 2004 roku odznaczony został przez Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców Złotą Odznaką Honorową PZK.

Trudno będzie wypełnić pustkę, którą po sobie pozostawił. Oddanych krótkofalarstwu i Polskiemu Związkowi Krótkofalowców Kolegów jest wielu, ale Śp. Jerzy znacząco się wśród Nich wyróżniał. Drogi Jurku, niech tam dokąd się wybierasz zawsze dopisuje propagacja, a QRM-y i QRN-y nigdy nie psują dobrego odbioru. Odpoczywaj w pokoju.

Info: Prezydium ZG PZK oraz Główna Komisja Rewizyjna PZK

Reklamy i ogłoszenia płatne w „Świecie Radio”

W Komunikacie Nr 15/2020 PZK z 15 kwietnia br. ukazała się informacja następującej treści:

Niektórzy z nas wiedzą, że niszowe czasopisma, a zwłaszcza techniczne utrzymują się w znacznej mierze z reklam i ogłoszeń płatnych. Dotyczy to także jedynego polskiego czasopisma dla radioamatorów ”Świat Radio” do którego wkładką jest „Krótkofalowiec Polski”. Wystarczy przejrzeć dostępne w niektórych OT PZK, klubach czy u Kolegów członków np. DARC czy ARRL czasopisma takie jak „QST” czy „CQ DL”, aby się przekonać, że prawie połowa ich zawartości to właśnie reklamy. Reklamy firm, produktów i usług z branż pokrewnych radioamatorom, dzięki którym hobbyści mają co miesiąc porcję interesujących ich informacji.

Korzystając z możliwości publikacji, zwracam się z apelem do Kolegów krótkofalowców, którzy prowadzą firmy z bliskich nam branż lub mają w takowych udziały o zamieszczanie reklam swoich produktów i usług w „Świecie Radio”. Od Was może zależeć, czy nasz miesięcznik będzie dalej się ukazywał.

Info: Tadeusz SP9HQJ Redaktor Naczelny „Krótkofalowca Polskiego”

Kilka dni później redaktor naczelny miesięcznika „Świat Radio” Andrzej Janeczek SP5AHT napisał mail do członków i działaczy ZG PZK o następującej treści:

Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy

Czytałem ostatni komunikat PZK i bardzo dziękuję za chęć pomocy w utrzymaniu czasopisma „Świat Radio” z wkładką „Krótkofalowiec Polski”.

Majowy numer został warunkowo dopuszczony do druku, mimo że nie spełniał warunków wydawniczych (przychód z reklam poniżej wymaganej sumy). Nie wiem co będzie za miesiąc, ale przewiduję, że będzie jeszcze trudniej z reklamami. Może tak się zdarzyć, że przygotowany numer ŚR6 (już zbieram i przygotowuję materiały do składu) nie zostanie przez wydawcę dopuszczony do druku. Sprawa jest poważna i jeśli nie uzyskamy pomocy, czasopismo może zniknąć z rynku.

Przez 25 lat starałem się dostarczać rzetelnych informacji na zajmujące nas tematy. Kilkanaście lat nasze Związkowe czasopismo – „Krótkofalowiec Polski” jest wydawane w ramach „Świata Radio”, bez pobierania za to żadnych opłat. Liczę na Waszą pomoc, bo może wspólnymi siłami uda się przetrwać ten trudny czas.

Obawiam się, że zamieszczony apel w komunikacie, może nie przynieść wystarczających rezultatów. Z doświadczenia wiem, że trzeba prywatnymi kanałami docierać do kolegów prowadzących firmy oraz prowadzić odrębne rozmowy (większość firm nie chce się reklamować, ze znanych przyczyn).

Ze względu na trudną sytuację, kwestie finansowe są sprawą do dogadania dla obopólnej korzyści. Jestem otwarty na wszelkie propozycje, liczę na Wasze wsparcie. Odpowiem na każdą wiadomość w sprawie współpracy.

Z poważaniem – Andrzej Janeczek SP5AHT, red. naczelny „Świata Radio”, sp5aht@swiatradio.com.pl

P.S.

Przypominam, że poza niedostępnymi obecnie kanałami dystrybucji (salony prasowe czy kioski) istnieje możliwość zakupu „Świata Radio” zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej pod poniższym adresem: https://ulubionykiosk.pl/wydawnictwo/16-swiat-radio

Przypis Tadeusza SP9HQJ:

Aby miesięcznik nie zniknął z rynku księgarskiego pomóżmy Redakcji. Mamy zatem apel do właścicieli firm zajmujących się produkcją i usługami w zakresie sprzętu radiowego: umieszczajcie na łamach miesięcznika reklamy swoich wyrobów i usług. W ten sposób można uratować czasopismo, a przy okazji reklam można powiększyć krąg potencjalnych odbiorców towarów i usług.

Najnowsze trendy w zakresie technologii SDR

Jeden z największych speców od tzw. radiówki i technologii SDR, prof. Ulrich Rohde udostępnił swoją nową prezentację dla IEEE, dotyczącą technologii SDR. Firma „Rohde Schwarz” to światowej klasy czołówka, wytyczająca kierunek w świecie oprzyrządowania pomiarowego. Autor, prof. U. Rohde, znany jest od lat 70.tych z wielu artykułów w czasopiśmie „Elektronische Rundschau”, a jego rozwiązania techniczne np. mieszacz mostkowy na wysoko poziomowych FET-ach U310 do dziś jest wyznacznikiem trendów w rozwiązaniach w telekomunikacji radiowej. Proponuję zapoznanie się z ciekawym opracowaniem, prezentacją oraz nowoczesnymi trendami w technologii SDR tego autora. Szczegóły na stronie: https://www.ab4oj.com/sdr/sdr_rohde_njit_041219.pdf

Info: Marek SP2NNO

Humor krótkofalarski

Bez komentarza

Informacje zebrał Tadeusz SP9HQJ