2 DYPLOMY ZDOBYTE

Z przyjemnością informuję, że dzięki aktywnej pracy Marcina SQ9ITA klub nasz uzyskał 2 okolicznościowe dyplomy.

Pierwszym z nich jest dyplom pod nazwą „90 lat PZK i 95 lat IARU”. Dla zainteresowanych zdobyciem tego dyplomu w wersji elektronicznej informacja: regulamin dyplomu znajduje się na stronie:  https://90.pzk.org.pl Warunkiem uzyskania dyplomu jest zdobycie 90 punktów, co nie stanowi większej trudności, ponieważ pracuje 14 stacji pod różnymi znakami okolicznościowymi i każda z tych stacji przydziela po 9 punktów.  Na wskazanej stronie znajduje się wykaz zdobywców dyplomu, a wśród nich klub SP9KJM. Zapraszamy więc pozostałe stacje do zdobycia tego dyplomu. Marcinie: wielkie dzięki za trud.

 

Drugi dyplom to: „100-lecie Zaślubin Polski z Bałtykiem przez gen. Józefa Hallera 1020-2020”. Organizatorem tej akcji dyplomowej jest klub SP3POB, a regulamin dyplomu znajduje się na stronie:  https://www.qrz.com/db/SP3POB Ten dyplom, w wersji elektronicznej,  jest również łatwy do zdobycia. Marcinie SQ9ITA: wielkie dzięki za trud dla dobra klubu SP9KJM.