Koloniści z „Chemika” w klubie SP9KJM

We wtorek, tj. 21 stycznia br. członkowie naszego klubu tj. Marek SP2NNO, Jacek SQ9BEC, Józef SQ9FII, Janek SQ9ETU oraz Tadeusz SP9HQJ uatrakcyjnili zajęcia dla dzieci – uczestników zimowych półkolonii z Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. organizując mini zawody radioorientacji sportowej (radiopelengacji), czyli popularne „łowy na lisa”. Zawody te polegały na odnalezieniu na czas, ukrytego w pomieszczeniu na dużej sali Domu Kultury miniaturowego nadajnika emitującego sygnały telegraficzne. Zawody te cieszyły się dużym powodzeniem wśród dzieci.

Józef SQ9FII w roli instruktora zawodów „łowy na lisa”

Druga cześć działań krótkofalowców to pokaz pracy radiostacji klubowej SP9KJM pracującej w paśmie KF, jak też w paśmie UKF. Koloniści mieli tu okazję zaobserwować pracę radiooperatorów klubowych, a najbardziej odważni sięgnęli po mikrofon i pod nadzorem operatorów klubowych samodzielnie przeprowadzili pierwszą w swym życiu łączność radiową. Dało się zauważyć emocje u uczestników tych łączności, dla których było to pierwsze doświadczenie z techniką radiową.

Jacek SQ9BEC wprowadza kolonistów w zawiłości prowadzenia łączności radiowych.

Info: Tadeusz SP9HQJ