Uroczystość 60-lecia Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl.

W ostatnią sobotę, tj. 19 października 2019 r. o godzinie 16.00 w Willi Fitznera w Siemianowicach Śl., pod patronatem Prezydenta Siemianowic Śl. Rafała Piecha, odbyła się uroczystość 60-lecia siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM, w której wzięło udział około 40 osób. W spotkaniu tym wzięła udział zastępca Prezydenta Siemianowic Śl. Marta Suchanek-Bijak, pełnomocnik siemianowickich organizacji pozarządowych Elżbieta Nieszporek, przedstawiciele ZW LOK w Katowicach, ZM LOK w Siemianowicach Śl., członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Prezydium Zarządu Głównego PZK, członkowie siemianowickiego klubu SP9KJM oraz inne osoby. W spotkaniu wziął również powszechnie znany w środowisku polskich krótkofalowców Jan Motyka OK2BIQ, mieszkaniec Tyry w Czechach, organizator corocznych spotkań integracyjnych krótkofalowców polskich, czeskich i słowackich. Przedstawiciele Prezydium i GKR PZK, przed uroczystością 60-lecia klubu SP9KJM, już od godziny 10.00 obradowali w siemianowickim Domu Kultury „Chemik” tj. w siedzibie OT 06 PZK i siedzibie klubu SP9KJM, po czym po obradach udali się na uroczystość 60-lecia klubu SP9KJM.

W czasie spotkania najbardziej wyróżniający się członkowie klubu, przedstawiciele Prezydium i GKR PZK uhonorowani zostali okolicznościowym Medalem 75-lecia LOK, Medalem 60-lecia klubu SP9KJM oraz innymi pamiątkami. Honorowy Prezes Klubu SP9KJM – Eugeniusz SP9IIA, w uznaniu wieloletnich zasług na rzecz klubu SP9KJM, uhonorowany został okolicznościowym grawertonem i odznaczeniami.

Zastępca prezydenta Siemianowic Śl. Pani Marta Suchanek-Bijak przekazała zespołowi klubowemu podziękowania za wieloletnie działania rozsławiające Siemianowice Śl. na falach eteru podczas licznych łączności krajowych i międzynarodowych i stwierdziła, że siemianowiccy krótkofalowcy są swoistymi radiowymi ambasadorami Siemianowic Śl. W uznaniu wieloletnich zasług klubu, na ręce prezesa klubu Tadeusza SP9HQJ przekazała okolicznościowe pismo z podziękowaniem. Również przedstawiciele LOK i PZK na ręce prezesa klubu przekazali okolicznościowe grawertony.

Przed spotkaniem prezentowane były migawki filmowe przedstawiające różne aspekty działania klubu, a po wręczeniu odznaczeń Tadeusz SP9HQJ przedstawił dokonania klubu na przestrzeni 60 lat, jak też plan zamierzeń klubu na najbliższe lata. Uczestnicy spotkania otrzymali najnowsze opracowanie Tadeusza SP9HQJ – monografię pt.. „Historia klubu SP9KJM – wydanie drugie” na płycie DVD w formacie Pdf. Z tej okazji nakręcono okolicznościowy film, ale ograniczony czas spotkania nie pozwolił na jego prezentację. Film ten można obejrzeć na stronie klubowej www.sp9kjm.pl lub bezpośrednio w serwisie youtube . Na stronie klubowej ukazała się również monografia Tadeusza SP9HQJ. Zarząd klubu dziękuje wszystkim przybyłym na spotkanie.

Info: Tadeusz SP9HQJ

P. S.

Informacja na temat sobotniego spotkania, wraz z wieloma zdjęciami, ukazała się na siemianowickim portalu „Reporterskim okiem”.