Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Klubie Łączności SP9KJM

27 marca br. w Domu Kultury „Chemik” odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM, na które poza członkami tego klubu przybył dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach ppłk rezerwy Ryszard Kasprzyk i prezes Zarządu Miejskiego LOK w Siemianowicach Śl. Marian Odczyk.

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za okres ostatnich 5 lat, które w wersji multimedialnej przedstawił dotychczasowy sekretarz klubu Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Z relacji sekretarza klubu wynikało, że na przestrzeni 5 lat, w porozumieniu z ZW LOK w Katowicach organizowano zawody sportowo – obronne tj. zawody radioorientacji sportowej, wielobój łączności (marsz na azymut, strzelanie, rzuty granatem i inne dyscypliny sportowe) w Kokotku k. Lublińca i w Kucobach k. Olesna, jak też działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Siemianowic Śl. Aktywiści klubowi wspierali również lokalne przedsięwzięcia LOK służąc swą radiostacją klubową i wytrawnymi operatorami. Brali również w krótkofalarskich spotkaniach integracyjnych na terenie Koniakowa, Lublińca i w ramach operacji „ŁOŚ” tj. w Jaworznie koło Wielunia. Operacja „ŁOŚ” to coroczne ogólnopolskie, krótkofalarskie spotkania integracyjne na styku trzech województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego i stąd wzięła się nazwa „ŁOŚ”, a w ostatnim takim spotkaniu wzięło udział ponad 1000 polskich krótkofalowców. Spotkanie te nie tylko służą integracji środowiska, ale również jest to miejsce na liczne panele dyskusyjne, gdzie omawia się między innymi najnowsze trendy w technice krótkofalarskiej. Nie sposób wymienić tu wszystkich aspektów działalności klubu na przestrzeni ostatnich 5 lat, bo było ich dużo, choć nieco mniej w porównaniu z poprzednimi latami. Teraz, niestety, dla organizacji pozarządowych przyszły chudsze czasy i o tym nie omieszkał poinformować Tadeusz Pamięta SP9HQJ.

Po udzieleniu absolutorium dla ustępującego zarządu, wybrano nowy zarząd w następującym składzie:

– prezes – Tadeusz Pamięta SP9HQJ,

– wiceprezes ds. technicznych – Marek Foterek SP2NNO,

– wiceprezes ds. informatyki – iSebastianiKrywosziSP9TDA,

– sekretarz – Jacek Sedlak SQ9BEC,

– skarbnik – Józef Dworski SQ9FII.

Zebrani nie zapomnieli o dotychczasowym, wieloletnim prezesie klubu Eugeniuszu Kurzei SP9IIA, który na przestrzeni lat wielce zasłużył się dla tego klubu, ale z uwagi na pogarszający się stan zdrowia zrezygnował z dalszego piastowania funkcji prezesa klubu. Uznając wieloletnie zasługi Eugeniusza Kurzei SP9IIA uczestnicy zebrania podziękowali Eugeniuszowi za wieloletni trud związany prowadzeniem klubu i w drodze uchwały ustanowili Go Honorowym Prezesem tego klubu. Ponadto Eugeniusz Kurzeja od dyrektora Biura ZW LOK w Katowicach otrzymał okolicznościowy Medal z okazji 100.lecia Niepodległości Polski, jak też okolicznościowy dyplom. Wręczenia dokonał ppłk rez. Ryszard Kasprzyk wraz z Marianem Odczykiem. Oficjalne podziękowania wraz z dodatkami od klubowiczów Eugeniusz SP9IIA otrzyma w czasie uroczystości związanych z 60.leciem klubu SP9KJM.

Nowy zarząd klubu wytyczył sobie ambitne cele do realizacji nie tylko na najbliższą pięciolatkę i pragnie je zrealizować. W czasie dyskusji wielokrotnie zwracano uwagę na wzorowe relacje z ZW LOK w Katowicach, z ZM LOK w Siemianowicach Śl., jak też z kierownictwem Domu Kultury „Chemik” i nowy zarząd klubu zamierza kontynuować te chlubne tradycje. Przed nowym zarządem klubu stoi kolejne wyzwanie: w tym roku klub obchodzi pełną 60.letnią rocznicę swego istnienia. W związku z tym utworzono już Komitet Roboczy i Komitet Honorowy i doprecyzowany zostaje termin i program uroczystych obchodów – wstępnie na przełomie września i października. Na uroczystości te zaproszeni zostaną przedstawiciele władz Siemianowic Śl., PZK, LOK, ZHP i innych zaprzyjaźnionych organizacji. Z tej okazji swoisty kronikarz klubowy, Tadeusz Pamięta SP9HQJ, jest na końcowym etapie pisania drugiego wydania monografii o klubie SP9KJM pt. „Historia Klubu SP9KJM – część druga”. Zarząd klubu ma nadzieję, że podobnie jak 10 lat temu przy pierwszym wydaniu publikacji również i tym razem władze Miasta Siemianowic Śl. pomogą w sfinansowaniu ciekawej publikacji, która może być dostępna nie tylko w bibliotekach na terenie Siemianowic Śl. Prawdą jest bowiem fakt, iż siemianowiccy aktywiści od lat cenią sobie również wzorcowe relacje z lokalnym samorządem i tym razem liczą również na wsparcie. Wszystkich czytających tę relację zapraszam do odwiedzenia internetowej strony naszego klubu tj. www.sp9kjm.pl Na stronie tej można wiele dowiedzieć się o działalności klubu.

Informacja na temat zebrania ukazała się w dniu 29 marca 2019 r. na siemianowickim portalu „Reporterskim okiem” tj. na http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/zebranie-sprawozdawczo-wyborcze-w-klubie-lacznosci-sp9kjm.13905/

Opracował: Tadeusz Pamięta SP9HQJ