Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-06

Zgodnie z uchwałą z dnia 02.03.2018 r., zarząd OT-06 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w dniu 29 września 2018r. w terminie pierwszym o godz. 10.00 lub terminie drugim o godz. 10.15. w pomieszczeniach Domu Kultury “Chemik” w Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 51.

Zgodnie z uchwałą z dnia 02.03.2018 r., zarząd OT-06 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach.

W tym roku mija czteroletnia kadencja obecnego zarządu i zgodnie ze statutem PZK musimy wybrać nowy Zarząd, OKR, delegatów na KZD PZK oraz członka ZG PZK. Ponieważ znalezienie osób chętnych do pracy społecznej w naszej organizacji zawsze sprawia problem zwracamy się już teraz z prośbą do członków oddziału o zgłaszanie swoich kandydatur do pracy w przyszłym Zarządzie i OKR wysyłając swój akces na adres e-mail: sp9hty@interia.pl

Poniżej proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Powitanie przybyłych członków OT-06.

3. Uczczenie chwilą ciszy Kolegów SK.

4. Wręczenie medalu im. Braci Odyńców Panu Krupskiemu

5. Wręczenie Odznak Honorowych.

6. Wybór przewodniczącego zebrania.

7. Przedstawienie porządku obrad i poddanie pod głosowanie.

8. Wybór Komisji roboczych oraz protokólanta:

– Komisja Mandatowa – 2 osoby

– Komisja Skrutacyjna – 2 osoby

– Protokólant – 1 osoba

9. Sprawozdanie poszczególnych członków Zarządu:

– Prezesa – SP9HTY

– Skarbnika i QSL Managera – SQ9BDB

10. Sprawozdanie OKR.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

12. Wybory Zarządu OT 06:

– głosowanie porządku wyborów.

– zgłaszanie kandydatur na oraz pytania do kandydatów.

– zamknięcie listy.

– głosowanie tajne.

– ogłoszenie wyników głosowania

13. Wybory Okręgowej Komisji Rewizyjnej OT 06:

– głosowanie porządku wyborów.

– zgłaszanie kandydatur na oraz pytania do kandydatów.

– zamknięcie listy.

– głosowanie tajne.

– ogłoszenie wyników głosowania

14. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu OT-06 oraz OKR

15. Rozpoczęcie procedury wyborczej Delegatów na KZD PZK:

– omówienie procedury wyborczej,

– wnoszenie uwag,

– przegłosowanie porządku wyborów,

– zgłaszanie kandydatur na delegatów na KZD PZK ( 2 osoby + 1 zastępca) i pytania do kandydatów,

– zamknięcie listy,

– głosowanie tajne,

– ogłoszenie wyników wyborów.

16. Rozpoczęcie procedury wyborczej członka ZG PZK oraz jego zastępcy:

– omówienie procedury wyborczej,

– wnoszenie uwag,

– zgłaszanie kandydatur na członka ZG PZK ( 1 osoba + 1 zastępca) i pytania do kandydatów,

– zamknięcie listy,

– głosowanie tajne,

– ogłoszenie wyników wyborów.

17. Podpisanie protokołów .

18. Podziękowanie uczestnikom za udział.

19. Zakończenie zebrania.


Fragment strony internetowej Śląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Katowicach: http://pzk.katowice.pl/index.php?news&nid=90