Siemianowiccy krótkofalowcy na 42. Centralnych Zawodach Strzeleckich

Siemianowiccy krótkofalowcy na 42. Centralnych Zawodach Strzeleckich

Klubów Żołnierzy Rezerwy w Siemianowicach Śl.

W sobotę tj. 1 października br. na strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śląskich – Bańgowie odbyły się Centralne Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy, w których uczestniczyło 13 reprezentacji wojewódzkich LOK. Strzelanie odbywało się z pistoletów Glock, kbk AK, kbks, a także odbywały się zawody rzutów granatem do celu. Organizatorem zawodów był Śląski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Katowicach. W niedzielę natomiast odbyło się uroczyste podsumowanie zawodów, wręczenie pucharów i dyplomów dla zwycięzców drużynowych i indywidualnych. Pierwsze miejsce drużynowo zajęła reprezentacja Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego LOK w Katowicach. Kolejne miejsca zajęły reprezentacje Podkarpackiego i Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego LOK.

Z tej okazji już od 22 września br. krótkofalowcy z siemianowickiego Klubu Łączności LOK SP9KJM pracowali pod znakiem okolicznościowym SN0CZKZR przeprowadzając ponad 500 łączności na KF i UKF. W sobotę rozwinęli anteny nadawczo – odbiorcze na KF i UKF i pracowali na terenie odbywanych zawodów, wzbudzając zainteresowanie nie tylko uczestników zawodów. Pracą krótkofalowców żywo zainteresowała się między innymi Barbara Wnęk, dyrektor Biura Senatorskiego senatora Leszka Piechoty. Każdy korespondent otrzyma okolicznościową kartę QSL za przeprowadzoną łączność ze stacją okolicznościową.

Tą drogą dziękuję operatorom klubowym i sympatykom klubu, którzy pracowali pod znakiem okolicznościowym SN9CZKZR, jak też pod własnymi znakami w czasie trwania akcji. Szczególne podziękowania należą się Łukaszowi SQ9KPK za użyczenie swoich anten i zainstalowanie ich na terenie strzelnicy myśliwskiej, jak też Mateuszowi SQ9MLZ za dostarczenie swoich urządzeń nadawczo – odbiorczych na strzelnicę. Z kronikarskiego obowiązku wypada stwierdzić, że w czasie zawodów strzeleckich operatorami radiostacji byli następujący Koledzy : Mateusz SQ9MLZ, Paweł SP9PW, Marcin SQ9ITA oraz Tadeusz SP9HQJ. Na strzelnicę przybyli również : SP9IIA, SP9IIL, SP9IIN, SQ9LBE.

Informacja na ten temat wraz ze zdjęciami znajduje się również na stronie siemianowickiego portalu Urzędu Miasta Siemianowice Śl. pt. „Reporterski okiem” : http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/siemianowiccy-krotkofalowcy-na-zawodach-strzeleckich.7961/

Opracował : Tadeusz SP9HQJ

Galeria TUTAJ