Odznaczeni Krótkofalowcy

10 sierpnia br. w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. odbyła się uroczystość odznaczenia 4 zasłużonych działaczy – krótkofalowców, zrzeszonych w Śląskim Oddziale Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śl. W uroczystości tej wzięła udział Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowic Śl. ds. społecznych Anna Zasada – Chorab, dyrektor Domu Kultury „Chemik” Zbigniew Krupski, dyrektor Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach ppłk rezerwy Ryszard Kasprzyk, prezes Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śl. Marek Nieznalski SP9HTY oraz przedstawiciele klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. i klubu SP9KDU w Tarnowskich Górach. W uroczystości tej wziął również udział przedstawiciel Prezydium Zarządu Głównego PZK – wiceprezes do spraw sportowych Tadeusz Pamięta SP9HQJ.

Złotą Odznakę Honorową PZK otrzymali :

    Eugeniusz Kurzeja SP9IIA – wieloletni działacz i aktualny prezes siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM, animator wielu ambitnych przedsięwzięć na rzecz klubu i lokalnego, siemianowickiego środowiska.
    Henryk Bartoszek SP9AVZ – wieloletni działacz klubu SP9KDU w Tarnowskich Górach, były oddziałowy QSL Manager, operator klubowy i szkoleniowiec.
    Jacek Kawa SP9JCN – wieloletni prezes Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, specjalista technik komputerowych.
    Robert Prorok SQ9FMU – działacz tarnogórskiego klubu SP9KDU, wieloletni działacz Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach.

Gwoli informacji należy dodać, że w czasie XXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZK w Burzeninie k. Sieradza, 22 maja br. Eugeniusz Kurzeja odznaczony został również godnością Zasłużonego Członka PZK.

Wręczenia odznaczeń dokonał Tadeusz Pamięta SP9HQJ w towarzystwie Anny Zasady – Chorab, Ryszarda Kasprzyka i Marka Nieznalskiego. Ponadto zasłużeni działacze otrzymali z rąk prezesa Śląskiego Oddziału Terenowego PZK Marka Nieznalskiego SP9HTY okolicznościowe puchary.

Ożywiona dyskusja przy kawie, herbacie i ciastkach koncentrowała się wokół istotnych problemów dotyczących środowiska krótkofalarskiego, w tym głównie na sprawie ożywienia działań o charakterze operatorskim i sportowo –obronnym tego środowiska, w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

Przedstawiciel ZG PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ zaproponował podjęcie dalszych działań zmierzających do poszerzenia krótkofalarskich szeregów poprzez dotarcie do szkół średnich, a zwłaszcza do klas mundurowych siemianowickiego Liceum im. Jana Śniadeckiego i Zespołu Szkół „Meritum” propagując różne aspekty uprawiania krótkofalarskiego hobby, zwracając szczególną uwagę na korzyści, jakie mogą osiągać młodzi ludzie np. doskonalenie języków obcych – rodzaj bezpłatnych korepetycji w czasie korespondencji radiowych na radiostacji klubowej z korespondentami zagranicznymi, doskonalenie technik komputerowych przy zastosowaniu technik cyfrowych w krótkofalarstwie, czy też sportów obronnych np. radioorientacja sportowa, „łowy na lisa”, strzelanie, rzuty granatem.

Sprawę sportów obronnych podjął przedstawiciel ZW LOK ppłk Ryszard Kasprzyk stwierdzając, że organizacja LOK – owska otwarta na jest na wszelkie tego typu propozycje i udzieli daleko idącego wsparcia w tym zakresie. Warto przy okazji dodać, że ZW LOK w porozumieniu z siemianowickim klubem łączności SP9KJM od lat był organizatorem wojewódzkich i centralnych zawodów wieloboju łączności i radioorientacji sportowej.

Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowic Śl. Anna Zasada – Chorab, dziękując wyróżnionym działaczom stwierdziła, że nie miała świadomości istnienia tego typu pasjonatów działających w najbliższym otoczeniu, a których pasją jest radio i różne jego oblicza. Odnosząc się do osiągnięć środowiska krótkofalowców zadeklarowała daleko idącą pomoc siemianowickiemu klubowi SP9KJM w działaniach mających na celu zaktywizowanie młodzieży szkół średnich do wzbudzenia zainteresowania problematyką krótkofalarską.

Organizatorzy spotkania zaprezentowali 2 albumy z kartami QSL potwierdzającymi łączności z korespondentami ze wszystkich kontynentów, jak też ciekawy okolicznościowy gadżet, wręczany najbardziej zasłużonym działaczom.

Przy okazji sugestia dla młodych osób – głównie uczniów szkół średnich zainteresowanych problematyką krótkofalarską : informacji na temat krótkofalarstwa jest wiele w internecie. Polecamy obejrzenie m. in. następujących stron internetowych :

https://pzk.org.pl/news.php

http://pzk.katowice.pl/news.php

https://sp9kjm.com

http://www.sp9pks.pl/news.php

To zaledwie kilka z wielu stron internetowych, na których można zapoznać się ze specyfiką krótkofalarskiego hobby. Dla osób zainteresowanych łącznościami z kosmiczną stacją  orbitalną polecamy stronę http://www.arisspolska.info

Wszystkich zainteresowanych krótkofalarstwem zapraszamy do odwiedzenia siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl., którego siedziba mieści się w Domu Kultury „Chemik” przy ul. Niepodległości 51w Siemianowicach Śl. Telefon do DK „Chemik” i klubu: 32 2282090, 692 130 334. Adres internetowy: klub@sp9kjm.pl

autor: Tadeusz Pamięta – SP9HQJ

{vsig}odznaczeni2016{/vsig}