DZIAŁANIE KLUBU W OKRESIE WAKACYJNYM

UWAGA !! !! !!

Inforumję, że w okresie WAKACYJNYM TJ. od 01.07.2016 do 31.08.2016 klub będzie czynny w każdĄ ŚRODĘ  od godziny 16:00 do 19:00. 

EUGENIUSZ – SP9IIA