55 – lecie Klubu Łączności LOK SP9KJM w Siemianowicach Śl.

7 listopada o godz.17.00 w Willi Fitznera w Siemianowicach Śl. odbyła się uroczystość 55-lecia Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl., na którą przybyło około 40 osób. Na uroczystość tę przybył przewodniczący Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego w Katowicach Andrzej Gościniak, prezydent Miasta Siemianowic Śl. Jacek Guzy, radny Rady Miasta i kierownik Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. Zbigniew Krupski, przewodniczący siemianowickiego TKKF Ryszard Seręga, dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury Marek Banasik wraz z dyrektorem Willi Fitznera Małgorzatą Groniewską.

     W uroczystości wzięli również przedstawiciele Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Katowicach z prezesem Wojciechem Borońskim i wiceprezesem, a jednocześnie dyrektorem Biura ZW LOK Ryszardem Kasprzykiem, sekretarzem ZW LOK Barbarą Karge oraz specjalistą do spraw uzbrojenia i strzelectwa Janem Okoniem. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śl. tj. Małgorzata Pilarczyk i Jerzy Cholewski. Nie zabrakło również członków Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców z jego prezesem Jerzym Jakubowskim SP7CBG na czele, a także prezesa Śląskiego Zarządu Oddziału Terenowego PZK z siedzibą w Siemianowicach Śl. Marka Nieznalskiego SP9HTY. W spotkaniu wziął również udział przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PZK Henryk Jegła SP9FHZ

          Z kronikarskiego obowiązku dodam, że w tym dniu od godz. 12.30 do godz. 16.30 w siedzibie Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZK. Nie był to przypadek, że posiedzenie to odbyło się w Siemianowicach Śl. i to w dniu uroczystości 55 – lecia Klubu Łączności SP9KJM. Członkowie Prezydium, doceniając wieloletni dorobek tego klubu, chcieli wziąć udział w uroczystości, aby podziękować działaczom klubu za ogromny wkład na rzecz krótkofalarstwa i życzyć im dalszych szczęśliwych lat.

     Uroczystość rozpoczęła się od uhonorowania najbardziej zasłużonych osób działających na rzecz Ligi Obrony Kraju oraz na rzecz krótkofalarstwa. Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego LOK uhonorowali prezydenta Miasta Siemianowic Śl. Złotym Medalem LOK za zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Złote Medale LOK otrzymali ponadto : Andrzej Kostorz SQ9DHK, Andrzej Kurtz SQ9IWG, Piotr Kurtz SQ9CXK oraz Arkadiusz Krzykawski SQ9CI. Okolicznościowe Medale 70 – lecia LOK otrzymał Zbigniew Krupski i Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Ponadto dość duże grono najbardziej aktywnych członków klubu otrzymało okolicznościowe statuetki z okazji 70 – lecia LOK.

     Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Jerzy Jakubowski SP7CBG wręczył podpisane przez wicepremiera Rady Ministrów RP Janusza Piechocińskiego i prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego okolicznościowe pismo pochwalne za zasługi na rzecz polskiego krótkofalarstwa prezydentowi Miasta Siemianowic Śl. Jackowi Guzemu, dyrektorowi Biura ZW LOK w Katowicach Ryszardowi Kasprzykowi, radnemu Rady Miasta Siemianowic Śl. i kierownikowi Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. Zbigniewowi Krupskiemu oraz czterem przedstawicielom Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śl. z dyrektorem tej placówki Grzegorzem Dorosem na czele. Prezes PZK wręczył również okolicznościowy grawerton dla Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl., który odebrał jego prezes Eugeniusz Kurzeja SP9IIA. W uznaniu zasług klubu SP9KJM na przestrzeni 55 lat, prezes Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Siemianowicach Śl. Marek Nieznalski SP9HTY wręczył okolicznościowy puchar dla Klubu Łączności SP9KJM i dodatkowy puchar dla Eugeniusza Kurzei SP9IIA za szczególne zasługi na rzecz polskiego krótkofalarstwa. Okolicznościowy grawerton z podziękowaniem za pracę społeczną w Prezydium ZG PZK za poprzednie lata, z rąk wiceprezesa PZK Piotra Skrzypczaka SP2JMR otrzymał Wojciech Szeliga SP9P

     Ciekawą prelekcję pt. „Krótkofalarstwo – historia, teraźniejszość i przyszłość”, wygłosił sekretarz generalny PZK i jednocześnie sekretarz klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. Tadeusz Pamięta SP9HQJ przybliżając zebranym specyfikę tego hobby i klubu, jak też przedstawił zabawne anegdoty i ciekawsze epizody związane z uprawianiem krótkofalarskiego hobby. A na przestrzeni dziesięcioleci, nie tylko w siemianowickim klubie krótkofalarskim wiele się działo. Było bowiem wiele zabawnych sytuacji, ale były też czasy trudne, zwłaszcza w okresie okupacji niemieckiej i w okresie powojennym. W tej grupie pasjonatów są przedstawiciele niemal wszystkich zawodów, a łączy ich pasja poznawania ludzi i świata oraz nowoczesne techniki. Prelegent zwrócił uwagę na fakt, iż to krótkofalowcy byli i nadal są swoistym motorem postępu i siłą napędową w wielu odkryciach. To właśnie dzięki krótkofalowcom powstało między innymi radio, telewizja, telefonia komórkowa, łączności kosmiczne itd. Współczesny krótkofalowiec to osoba wykształcona, znająca języki obce, nowoczesne techniki, a znajomość techniki komputerowej wśród krótkofalowców to dziś standard. Mimo powszechnie panujących dziś nowoczesnych technik komunikowania się, krótkofalarstwo nadal istnieje, ma się dobrze i nadal przybywają tu młodzi ludzie, których zachwyca telegrafia, łączności z astronautami ze stacji orbitalnej czy też nowoczesne, krótkofalarskie  techniki cyfrowe z wykorzystaniem komputera. Tu każdy młody człowiek może z łatwością doskonalić znajomość języków obcych, a praca na radiostacji to rodzaj darmowej korepetycji w tym zakresie. Prelegent przy okazji obalił panujący jeszcze czasem wśród niektórych osób mit o szkodliwości pracy na radiostacji stwierdzając, że nie ma żadnego zagrożenia dla życia czy zdrowia człowieka.

     Zabierający udział w dyskusji dyskutanci podzielili stanowisko prelegenta dodając przy okazji garść dalszych informacji, równie pikantnych i koncentrowali się na nowoczesnych technikach, jak też zwracali uwagę na panujące czasem utrudnienia związane z uprawianiem krótkofalarskiego hobby. Zabierający głos w dyskusji prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG zwrócił uwagę na fakt, iż środowisko krótkofalowców jest poważnie traktowane przez organy państwowe, zwłaszcza przez struktury zarządzania kryzysowego, jak też przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie Państwa. Należy bowiem zawsze mieć na uwadze fakt, iż w sytuacji zagrożenia powszechnego np. powodzi czy innych kataklizmów na środowisko krótkofalowców zawsze można liczyć i środowisko to stanowi alternatywne zaplecze dla profesjonalnych służb.

     Skrócony tekst wraz zdjęciami znajduje się na portalu Urzędu Miejskiego Siemianowice śl. na stronie : http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/55-lecie-klubu-lacznosci-lok.3341/ Ponadto redaktor naczelny Radiowego Biura Informacyjnego PZK Jerzy Kucharski SP5BLD nakręcił film z tej uroczystości i jest on do obejrzenia na stronie : http://www.rbi.ampr.org/news.php?readmore=375

 

     W związku z tak ważną uroczystością wypada życzyć aktywistom klubowym dalszych owocnych lat, woli działania i powodzenia w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ

{vsig}55latsp9kjm{/vsig}