XXIII Międzynarodowe Spotkanie Krótkofalowców w Holicach

 W dniach 23 – 24 sierpnia br. w Holicach k. Parbudic w Czechach odbyło się XXIII Międzynarodowe Spotkanie Krótkofalowców, w którym wzięły udział reprezentacje europejskich organizacji krótkofalarskich. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców reprezentowali Tadeusz SP9HQJ – sekretarz PZK i  Eugeniusz SP9IIA – prezes Klubu łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl.

   2 – osobowa reprezentacja PZK do Holic przybyła już 22 sierpnia br. w godzinach przedwieczornych, aby przygotować stoisko, które wyposażone zostało w liczną literaturę krótkofalarską, materiały promocyjne i propagandowe, karty QSL oraz opracowania, w tym materiały turystyczne. Udział w tym prestiżowym spotkaniu był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zacieśnienia więzów przyjaźni, a przede wszystkim do określenia obszarów współpracy z przedstawicielami europejskich organizacji krótkofalarskich.
     Spotkanie to odbywało się niejako na dwóch płaszczyznach tj. z jednej strony odbywały się stosowne uzgodnienia i spotkania przedstawicieli władz centralnych poszczególnych europejskich organizacji krótkofalarskich, z drugiej zaś spotkania nie tylko towarzyskie entuzjastów pasm radiowych. Stwierdzić należy, że w roku bieżącym w porównaniu z poprzednimi latami przybyła znacznie mniejsza reprezentacja europejskiej społeczności krótkofalarskich.
     Dużym powodzeniem cieszył się tzw. pchli targ tj. giełda sprzętu radiowego – począwszy od sprzętu demobilowego, a na najbardziej nowoczesnych cackach nadawczo – odbiorczych skończywszy. Jak co roku, na giełdzie nie zabrakło Czesława SP6SNS. W kołach zainteresowań odbywały się pokazy i warsztaty, prezentacja sprzętu, liczne wykłady i odczyty. W sobotę o godz. 12.00, jak co roku, przybyli na spotkanie z różnych zakątków kraju Polacy ustawili się przed polskim stoiskiem, aby zrobić sobie wspólne zdjęcie. Z racji niewielkiej odległości najliczniej reprezentowany był okręg SP6 z silną reprezentacją ziębickiego klubu krótkofalarskiego, prezes Dolnośląskiego OT PZK Waldek 3Z6AEF z Kolegami, a także Tadeusz SP6HQT – opiekun przemiennika ATV na Górze Chełmiec. Tym razem ( w związku ze śmiercią ) zabrakło animatora i swoistego spiritus movens Jurka Kopacza SQ6FHP z Ziębic, który corocznie od lat przybywał tu z liczną reprezentacją swojego klubu. Ponadto stwierdzono obecność Kolegów z SP3 ( m.in. SQ3MU, SQ3PJQ ), SP5 ( m.in. SP5AGU, SP5ANU, SP5NOV, SP5SMX ), SP8 ( SP8AJC, SP8UZM ). Była też duża reprezentacja SP9 ( m.in. SP9GBR, SP9GLJ, SP9HA, SP9IJE, SP9UML, SQ9DXT z małżonka, SQ9ITB, SQ9MUO ). Pogoda dopisała, a liczne punkty gastronomiczne z posiłkami i napojami powodowały, że nikt z uczestników spotkania czuł się zawiedziony.
     Miłym akcentem spotkania była wizyta u Starosty Miasta Holice Ladislava Effenberka, który w piątek o godz. 15.00 przyjął  przedstawicieli europejskich organizacji krótkofalarskich, wsłuchując się w specyfikę tego międzynarodowego ruchu społecznego i problemy z tym związane w poszczególnych krajach europejskich. Dodać należy, że Starosta L. Effenberk udziela daleko idącej pomocy miejscowemu klubowi łączności OK1KHL i szczyci się z faktu, że klub ten jest w ścisłej czołówce czeskich klubów krótkofalarskich. Tadeusz SP9HQJ w imieniu polskich krótkofalowców wręczył Staroście Holic okolicznościowe pismo i drobne prezenty od Prezydenta Siemianowic Śląskich w postaci materiałów propagujących Siemianowice Śląskie i regon śląski, na co Starosta zrewanżował się podobnym podarkiem. Nie zapomniano o wspólnym zdjęciu na tle flagi polskiej i czeskiej.
     Jednym z wymiernych efektów tego międzynarodowego spotkania było dokonanie ustaleń co do wzajemnej współpracy pomiędzy siemianowickim Klubem Łączności SP9KJM a holickim Radioklubem OK1KHL. W związku z tym, że we wrześniu br. w Kokotku k. Lublińca Klub łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl., pod patronatem ZG LOK, organizować będzie Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w Wieloboju łączności i Radiolokacji Sportowej, to na zawody te zaproszona została 3 – osobowa delegacja najlepszych zawodników czeskich. Warto wspomnieć, że siemianowiccy krótkofalowcy od lat specjalizują się w organizowaniu tego typu dyscyplin sportowych, natomiast radioamatorzy czescy od wielu lat zaniechali tych dyscyplin i planują ponowne ich przywrócenie. Tak więc udział w Mistrzostwach Polski będzie dobrą okazją do nabrania doświadczenia w organizacji tego typu imprez.

Opracował : Tadeusz SP9HQJ – sekretarz PZK.

{vsig}holice2012{/vsig}