Akcja zima 2012

 „Akcja Zima 2012 r.” w Siemianowicach  została przeprowadzona przez Klub Łączności SP9KJM  biorąc udział w zawodach biegowych pod nazwą „Cross Siemiona” który się odbył w dniu 10 Stycznia 2012r. na terenie Siemianowic w Parku Pszczelnik i okolice. Aktyw Klubu łączności w ilości 10 osób zabezpieczał trasę biegową z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi  informując organizatorów bieguo sytuacji na trasie crossu.

17 stycznia 2012r. Klub Łączności SP9KJM  zorganizował dzień lokowski dla
półkolonii przy Domu Kultury Chemik w Siemianowicach Śl. Harmonogram
dnia  zawierał następujące imprezy :
1.)    zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej do tarcz w odległości 10m.
2.)    zorganizował  pokaz  obsługi radiostacji klubowej z możliwością
3.)    nawiązywania łączności  przez dzieci półkolonijne.
4.)    przeprowadzono różne gry i zabawy zręcznościowe jak bieg w workach , przeciągania liny ,skakanka duża itp.
5.)    w dniach trwania półkolonii aktyw klubu zorganizował dni otwartej
strzelnicy pneumatycznej udzielając mini szkolenia strzeleckiego.
Ponadto w czasie organizowanych wycieczek dla dzieci członkowie klubu łączności służyli pomocą opiekuńczą. Dla najlepszych zawodników strzeleckich
przewidziano dyplomy lokowskie i skromne upominki.

{vsig}Zimowisko2012{/vsig}