Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju w Siemianowicach informuje

Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju w Siemianowicach informuje

że w dniu 20 Luty 2008r. odbyło się wyjazdowe Plenum oraz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach.
W/w spotkanie zostało zoprganizowane w Domu Kultury Chemik w Siemianowicach
W spotkaniu uczestniczyły 21 jednostek Zarządów Terenowych LOK jak: Cieszyna, Klobucka, Myszkowa, Rybnika, Dąbrowy Górniczej, Tarnowskich Gór oraz ościennych miast SiemianowicŚl. W sumie uczestniczyło 43 osoby. W spotkaniu podsumowano działalność statutowo-organizacyjną Zarządów Terenowych Ligi Obrony Kraju oraz Klubów i Kół Lokowskich. Zarząd Terenowy Siemianowice Śl. uzyskał miano Przodującego Zarządu Śląskiej Wojewódzkiej Organiuzacji LOK za rok 2007. oraz Klub Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. uzyskał miano Przodującego Klubu Łączności Śląskiej Wojewódzkiej Organizacji LOK w 2007roku. Za W/w działalność otrzymaliśmy puchar i statułetkę.

Vice Prezes ZM. LOK
Eugeniusz Kurzeja