X Jubileuszowy Zakopiański Zlot Krótkofalowców w Gliczarowie Górnym

W ostatni weekend tj. 1 ? 2 sierpnia 2009 r. czterech członków Klubu SP9KJM tj. Eugeniusz SP9IIA, Tadeusz SP9HQJ, Romek SP9UVQ oraz Janek SP9GDI wzięło udział w X Jubileuszowym Zakopiańskim Zlocie Krótkofalowców w Gliczarowie Górnym k. Zakopanego. Tylko w pierwszym dniu w spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Idea tego typu spotkań zrodziła się w 2000 roku, kiedy to zmieniono lokalizację przemiennika UKF SR9X z Lubonia na Gubałówkę k. Zakopanego. Wtedy to odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne, na którym to proboszcz z pobliskiej parafii ks. Szczepan Gacek SP9VRJ poświęcił przemiennik. Przez 4 lata spotkania integracyjne odbywały się w Towarzystwie Gimnastycznym ?Sokół? w Zakopanem, a od 2004 roku za sugestią ks. S. Gacka SP9VRJ na terenie parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Gliczarowie Górnym.

W sobotę odbył się egzamin na licencje krótkofalarskie, w których wzięło udział 31 osób, z czego z wynikiem pozytywnym zdało 30 osób. Jak Oświadczył jeden z członków komisji egzaminacyjnej, stan przygotowania do egzaminu z każdym rokiem poprawia się. W Gliczarowie Górnym ponad 20 % uczestników egzaminu odpowiedziało na pytania testowe i już po paru minutach opuszczało salę. Zatem opublikowanie pytań egzaminacyjnych na stronach internetowych okazało się trafnym posunięciem. Jako ciekawostkę należy podać fakt, iż jednym z egzaminowanych był młody zakonnik, który niebawem wyjedzie na misje do Papui Gwinei, skąd po otrzymaniu licencji zamierza pracować z tamtego rejonu i ma nadzieję na nawiązywanie łączności z polskimi korespondentami.

W godzinach rannych licznie zebrani uczestnicy spotkania ( SP3, SP5, SP7, SP8 i SP9 ) prowadzili długie Polaków rozmowy przy kawie i wyrobach cukierniczych dostarczonych za sugestią ks. S. Gacka przez mieszkańców Gliczarowa. Po obiedzie miały miejsce referaty techniczne.W niedzielę odbyła się msza święta, w której wzięło udział wielu krótkofalowców z kraju, a następnie wspólne zdjęcie i po obiedzie uczestnicy spotkania rozjechali się do swych domów.

Spotkanie to było dobrą okazją do integracji środowiska krótkofalarskiego, nawiązywania nowych kontaktów, jak też podtrzymania wieloletnich więzów przyjaźni. Nad przebiegiem spotkania panowała prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców w Krakowie Kol. Bożena SP9MAT, a pomagali Jej : Andrzej SP9MAX, SP9XUM Wojciech SP9IKN i inni. Dopisująca pogoda sprawiła dobry nastrój uczestników spotkania.

Opracował : Tadeusz SP9HQJ

GALERIA