Wielki zbiór czasopism od SP6BFL

Trafiła nam się nie lada gratka dzięki hojnemu gestowi kolegi Wiktora SP6BFL oraz dzięki zaangażowaniu naszego sympatyka Marcina SP9MCQ.

W czasie środowego spotkania odwiedził nas kolega Marcin SP9MCQ przywożąc nam prezent. Otrzymaliśmy bogaty zbiór roczników Świata Radio oraz niemieckojęzycznego pisma CQ DL (dobrze się składa, część naszych klubowiczów doskonale zna język Teutonów). Najstarsze wydania pochodzą jeszcze z lat dziewięćdziesiątych! Fundatorem jest Wiktor SP6BFL, który jest niezwykle zasłużonym dla naszego hobby radioamatorem.

O sylwetce Wiktora można przeczytać na stronach klubów SP OTC i SP6PAZ
https://spotc.pzk.org.pl/sylwetki-sp/lista-krotkofalowcow/326-wiktor-szydlo-sp6bfl
http://www.sp6paz.pl/index.php/historia-klubu/czolowe-postacie/186-wiktor-szydo-sp6bfl

Klub SP9KJM wyraża gorące podziękowania za otrzymaną literaturę!