Wybory Zarządu Klubu SP9KJM

Dzisiaj nasi Członkowie spotkali się w klubie, aby wybrać nowy zarząd

Dzisiaj frekwencja dopisała, zjawili się wszyscy Członkowie klubu, a także jego Sympatycy i Prezes LOK Leszek Waligóra.

Na początku Nasi Klubowicze spotkali się na pogaduchy w pomieszczeniu klubowym:

od lewej Marek SWL, Artur SP9AG, Alek 3Z9X, Radek SP9VQ
Marcin SQ9ITA przy klubowej radiostacji

Marcin SQ9ITA pokazuje Kolegów, którzy jeszcze nie mają licencji jak przeprowadzać łączności.

O godzinie 18.00 wszyscy przeszli do salki gdzie rozpoczęto zebranie.

Zarząd klubu już od dłuższego czasu funkcjonował w osłabionym składzie. Niedawno do krainy wiecznych DXów odszedł Skarbnik Józef Dworski SQ9FII, Sebastian SP9TDA złożył pisemną rezygnacje, a Marek SP2NNO złożył ustną rezygnację.

W związku z powyższym klub działał w osłabionym składzie: Tadeusz SP9HQJ oraz Jacek SQ9BEC, ale za to Klubowicze wspierali zarząd w trudnym okresie funkcjonowania.

od lewej Tadeusz SP9HQJ, Bernard SWL, Rafał SWL, Marcin SQ9ITA

Powołano komisję skrutacyjną i wyborczą w składzie: Bernard i Rafał

od lewej Tadeusz SP9HQJ, Bernard, Rafał, Romek SP9UVQ, Marcin SQ9ITA

Jako jedyny kandydat na prezesa wskazany został Aleksander 3Z9X, Klubowicze jednogłośnie zgodzili się aby został prezesem klubu.

Następnie Aleksander powołał do zarządu: Mateusza SQ9MLZ jako zastępce ds. technicznych, Marcina SP9MFK jako zastępce ds. organizacyjnych, Artura SP9AG jako Skarbnika, Jacka SQ9BEC jako sekretarza.

Zarząd klubu, od lewej: Artur SP9AG, Mateusz SQ9MLZ, Aleksander 3Z9X, Jacek SQ9BEC, Marcin SP9MFK

Tadeusz SP9HQJ wręczył również podziękowania dla wyróżnionych Członków klubu za zaangażowanie w działalność klubu:

Na koniec spisanie protokołów

od lewej, Alek 3Z9X, Mateusz SQ9MLZ, Jacek SQ9BEC, Rafał SQ9RZ, Dawid SP9NKL, Tadeusz SP9HQJ,Bernard

ŻYCZYMY POWODZENIA NOWEMU ZARZĄDOWI!