Pozwolenie radiowe dla klubu SP9KJM

Dziś z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie otrzymaliśmy najbardziej aktualne Pozwolenie Radiowe Nr DC.WML.5101.962.29019.2 z dnia 15.03.2019 r. – ważne na 10 lat tj. 15 marca 2029 r., które prezentujemy poniżej. Po uruchomieniu anten niebawem przystąpimy do pracy w eterze i  będziemy słyszani na pasmach radiowych w łącznościach krajowych i  zagranicznych, a także w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Informacja: Zarząd klubu.