OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 22 grudnia 2014 r.
o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz formie egzaminów i języku, w jakim będą one przeprowadzane, można pobrać klikając w poniższy link:

OBWIESZCZENIE