Pielgrzymka Krótkofalowców do Częstochowy

W sobotę dnia 11 Maja 2013 r. odbyła się ogólnopolska pielgrzymka krótkofalowców, nasłuchowców, sympatyków krótkofalarstwa oraz rodzin wraz przyjaciółmi do Matki Boskiej Częstochowskiej.

W pielgrzymce uczestniczyło 60 osób . Z klubu Łączności SP9KJM uczestniczyło w niej 6 członków . Uczestnicy brali udział w Drodze Krzyżowej oraz uroczystej Mszy Świętej z krótką homilią do krótkofalowców.
Po Mszy Świętej była zorganizowano prelekcje w Domu Pielgrzyma o tematyce religijnej. Ostatnim tematem spotkania było uczestnictwo w grupach dyskusyjnych na temat krótkofalarstwa przy smacznym bigosie wykonanym przez zakonników. W czasie spotkania była czynna radiostacja klubowa SP9KAI na której mogli  nawiązywać łączności krótkofalowcy uczestnicząc w pielgrzymce częstochowskiej.    
{vsig}pielgrzymkaczwa{/vsig}