Konferencja w Warszawie

W dniu 12 marca 2013 roku w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja zatytułowana „Amatorska Służba Radiokomunikacyjna – to nie tylko hobby”.

Organizatorami Konferencji był Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu RP z jej przewodniczącym Panem Senatorem dr Grzegorzem Czelejem i Fundacja Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich we współpracy z Polskim Związkiem Krótkofalowców.
Celem Konferencji było przedstawienie na przykładach wydarzeń z historii Polski ostatnich dziesięcioleci społecznego znaczenia Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej, znanej bardziej, jako krótkofalowcy.
Na konferencję zostali zaproszeni liczni goście reprezentujący Kancelarie Prezydenta RP, Sejm RP, Senat RP, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, urzędów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
O społecznie użytecznej roli krótkofalarstwa mówili zaproszeni goście reprezentujący organizacje krótkofalarskie z kraju i zagranicy w tym Ole Garpestad wiceprzewodniczący Międzynarodowej Unii Radioamatorów oraz Hans Blondeel Timmerman, przewodniczący I Regionu Międzynarodowej Unii Radioamatorów organizacji będącej partnerem sektorowym Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej.
 W konferencji uczestniczył astronauta, uczestnik misji na stacji kosmicznej ISS, a prywatnie też krótkofalowiec (członek Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej). Przedstawił on swoje doświadczenia z międzynarodowego programu edukacji technicznej młodzieży zwanego ARISS (Amateur Radio on International Space Station). Prelegenci przedstawili między innymi mało znane fakty z historii Polski, w których krótkofalowcy swoimi działaniami zaznaczyli swój udział i potwierdzili społeczną przydatność krótkofalarstwa. W programie Konferencji zaprezentowany został udział polskich krótkofalowców w czasie powodzi w roku 1929 i „powodzi stulecia” w roku 1997 oraz trzęsienia Ziemi w Armenii w grudniu1988.Po raz pierwszy, całościowo zaprezentowane zostaną dokonania krótkofalowców polskich w okresie II wojny światowej. Pokazany zostanie udział krótkofalowców w pracach nad maszyną szyfrującą ENIGMA, wykonaniu radiostacji Powstania Warszawskiego „Błyskawica” i „Burza”, budowie radiostacji z obozu Buchenwald, która uratowała życie przeszło 20 tysięcy więźniów tego obozu, mowa będzie o krótkofalowcach – radiooperatorach polskiego ruchu oporu, czy też nieznanych audycjach Polskiego Radia nadanych w ostatnich dniach wojny 1939 roku z nadajników amatorskich.
To pierwsza w historii polskiego ruchu krótkofalarskiego konferencja tak szczegółowo pokazująca nieznane wydarzenia, które daleko wykraczają poza zwyczajowe postrzeganie krótkofalarstwa.
Pierwszy też raz w historii organy Państwa Polskiego uznały za istotne nadanie takiej rangi ukazaniu społecznej użyteczności tego hobby.

Zapis wideo z konferencji można zobaczyć klikając na linki zamieszczone poniżej:

Część I:

http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?timeFrom=1363078609302&timeTo=1363087744958&channel=13

Część II:

http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?timeFrom=1363089820947&timeTo=1363098763325&channel=13

{vsig}konfwawa13{/vsig}