Akcja Zima 2013

W dniu 22.02 2013r Klub łączności SP9KJM zorganizował  otwarty dzień Klubu Łączności . Pokazano zwiedzającym działalność  krótkofalarską, poprzez pracę radiostacji  klubowej oraz omawiano strukturę pracy Ligi Obrony Kraju.

Pokazano również sprzęt nadawczo – odbiorczy do Radioorientacji Sportowej Łowy na Lisa.Na zakończenie przeprowadzono zawody strzeleckie wśród zwiedzających klub łączności. W/w akcji gościło w naszych progach  36 osób.
W Domu Kultury Chemik w dniu 28.02.2013r. zostały przeprowadzone Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej oraz wiele innych zawodów sprawnościowych.
W strzelaniu brało udział 28 dzieci, za zajęcie czołowych miejsc w zawodach dzieci
otrzymali dyplomy lokowskie oraz upominki ufundowane przez Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach.

{vsig}zima2013{/vsig}