Eugeniusz Kurzeja Odznaczony

Eugeniusz Kurzeja – prezes siemianowickiego Klubu łączności LOK, za całokształt swej dotychczasowej, wieloletniej działalności  na rzecz Ligi Obrony Kraju doceniony został w ostatnich dniach przez Zarząd Główny LOK. Dwa tygodnie temu, podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Koszęcinie, z rąk prezesa LOK płka Grzegorza Jarząbka otrzymał bowiem Odznakę Honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK”. To prestiżowe odznaczenie w pełni należało się temu wybitnemu działaczowi społecznemu, ponieważ ma On na swym koncie bardzo wiele znaczących sukcesów.
   Na co dzięń Eugeniusz Kurzeja doskonale organizuje zajęcia w klubie łączności, gdzie członkowie klubu doskonalą swe umiejętności operatorskie, konstrukcyjne, doskonalą języki obce i biorą udział w wielu zawodach sportowo – obronnych. Działalność tego klubu skierowana jest nie tylko na społeczność klubową, ale również na potrzeby mieszkańców miasta, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Ten ostatni wątek widoczny jest głównie w czasie ferii szkolnych i wakacji – Dom Kultury „Chemik” tętni wówczas życiem, a zajęcia sportowo – rekreacyjne przeplatane są elementami sportowo – obronnymi w pomieszczeniach Domu Kultury i w plenerze. Również ważniejsze wydarzenia lokalne np. Dni Bytkowa itp.  wzbogacane są przedsięwzięciami sportowo – obronnymi np. łowy na lisa, strzelanie z broni wiatrówkowej.

     Ostatnio zaczął specjalizować się strzelectwem sportowym i na tym polu odniósł kilka znaczących sukcesów. To głównie za sprawą Eugeniusza Kurzei powstał i rozwija się Klub Strzelecki w Zarządzie Miejskim LOK, gdzie doskonalone są umiejętności strzeleckie z broni wiatrówkowej. Powstanie  3 lata temu Sekcji Strzeleckiej w Zespole Szkół na tzw. Falklandach czy 2 lata temu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego to również zasługa Eugeniusza. Warto podkreślić, że uczniowie – kadeci klasy policyjnej ostatniej szkoły mają już znaczące wyniki strzeleckie nie tylko na terenie miasta, ale również w zawodach wojewódzkich.

     Najnowszym sukcesem ze strony Eugeniusza jest utworzenie Sekcji Strzeleckiej przy Klubie łączności LOK w Domu Kultury „Chemik”, której działalność skierowana będzie nie tylko na potrzeby członków Sekcji i Klubu, ale również na mieszkańców miasta, a zwłaszcza członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która objęła patronatem tę Sekcję. Warto podkreślić, że członkowie Sekcji Strzeleckiej w czynie społecznym w piwnicy Domu Kultury „Chemik” uruchomili strzelnicę do strzelań z broni pneumatycznej z możliwością telewizyjnego podglądu tarcz strzeleckich, co znacznie ułatwia i przyśpiesza zawody. Strzelnica czynna jest w każdy wtorek i piątek od godz. 17.00 do 20.00 i trwają dalsze zapisy członków tej sekcji. Niezależnie od członkostwa, każda chętna osoba może skorzystać ze strzelnicy po wcześniejszym uzgodnieniu z władzami sekcji.

     Zatem Panie Eugeniuszu : gratulujemy odznaczenia i życzymy dalszych sukcesów w działaniach na rzecz LOK i mieszkańców Siemianowic Śl.

Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ.
{vsig}odznkurzeja{/vsig}