Spotkanie w Willi Fitznera

9 lutego 2012 w Willi Fitznera odbyło się ciekawe spotkanie z cyklu Znani Siemianowiczanie, w którym w roli prelegentów wystąpili dwaj przedstawiciele siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM tj. Tadeusz Pamięta SP9HQJ i Eugeniusz Kurzeja SP9IIA , którym towarzyszył mieszkaniec Katowic Jerzy Zajda SP9BGS. W spotkaniu tym, poza krótkofalowcami i zaproszonymi gośćmi, wziął również udział między innymi przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śl. Zbigniew Krupski – członek Rady Miasta, przewodniczący Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wiesław Jaźwiec oraz dyrektor Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach Ryszard Kasprzyk. Spotkanie bardzo sprawnie poprowadziła Monika Pojda – Dziekońska z Siemianowickiego Centrum Kultury.

Tadeusz Pamięta SP9HQJ ( Sekretarz Generalny Polskiego Związku Krótkofalowców ) przedstawił historię światowego i polskiego ruchu krótkofalarskiego przekazując wiele ciekawych i pikantnych szczegółów co do początków tego ruchu społecznego powstałego na początku ubiegłego stulecia ( Samuel Morse, Gugliemo Marconi, Aleksander Popow, Titanic ), jak też późniejszych lat.
Zwrócił przy okazji uwagę na znaczący wkład polskich krótkofalowców – kryptologów, którzy w latach 20 – tych i 30 – tych ubiegłego wieku rozpracowali niemiecką maszynę szyfrującą „Enigmę”, dzięki czemu wywiady krajów sprzymierzonych deszyfrowały niemieckie meldunki zwłaszcza w okresie II wojny światowej.
Nie omieszkał również dodać wielu ciekawych szczegółów na temat roli polskich krótkofalowców w czasie okupacji, a zwłaszcza Antoniego Zębika SP7LA – żołnierza AK, konstruktora radiostacji powstańczej „Błyskawica”, nadającej audycje i przekazującej meldunki z okupowanej Warszawy do Londynu.
Dzięki tej akcji podnoszono morale walczących powstańców, a jednocześnie okupowana i walcząca stolica otrzymywała zrzuty z żywnością, bronią i innym sprzętem z Londynu. Antoni Zębik „wodził za nos” niemieckie służby goniometryczne, a znajomość telegrafii uratowała mu życie, kiedy to samochodem przewożony był na przesłuchanie na Gestapo. Tadeusz Pamięta zwrócił również uwagę na fakt, że w środowisku krótkofalowców są przedstawiciele niemal wszystkich zawodów, w tym wiele znanych postaci światowych tj. polityków, artystów, wynalazców, duchownych, a zwłaszcza wynalazców. To właśnie radioamatorzy byli prekursorami powstania radia, telewizji, telefonii komórkowej, internetu i wielu innych zdobyczy nowoczesnej techniki. Na zakończenie swego wystąpienia stwierdził, że uprawianie jakiegokolwiek hobby wzbogaca człowieka, ponieważ dzięki temu jest on bardziej przyjazny dla drugiego, jest mniej zgorzkniały, bardziej optymistycznie patrzy na świat. Ponadto każde hobby uczy pokory w czasie chwilowego niepowodzenia, a jednocześnie stanowi siłę napędową do pokonywania różnego typu trudności. Człowiek, który zdobył szczyt w Himalajach, łatwiej pokonuje trudności dnia codziennego – to taka swoista przenośnia.
Egeniusz Kurzeja SP9IIA ( prezes Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach ) omówił rolę i znaczenie siemianowickiego klubu łączności na rzecz lokalnej społeczności dzieląc się z zebranymi informacjami na temat aktywności tego klubu, który pełni wiele funkcji ( m.in. wychowawcza, politechnizacyjna, sportowa ). Klub ten należy do przodujących w regionie i znany jest z wielu cennych inicjatyw, zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży. Od lat prowadzone są tu różnego typu przedsięwzięcia o charakterze sportowo – obronnym na rzecz młodzieży w ramach kolonii letnich i zimowych. Klub był między innymi organizatorem wielu zawodów sportowo – obronnych w skali wojewódzkiej i ogólnopolskiej np. łowy na lisa, radioorientacji sportowej, jak też wielu działań na rzecz mieszkańców miasta. Władze miasta doceniają wysiłki aktywistów klubowych i udzielają daleko im daleko idącej pomocy. To obopólny interes przynoszący korzyść dla każdej ze stron.
Jerzy Zajda SP9BGS ( nauczyciel elektrotechniki z Zespole szkół im. Abramowskiego w Katowicach ) podzielił się z zebranymi informacjami w sprawie zrealizowanego pod jego kierunkiem przedsięwzięcia polegającego na nawiązaniu 12 kwietnia 2010 roku przez uczniów tej szkoły bezpośredniej łączności z załogą stacji orbitalnej w ramach programu edukacyjnego dla młodzieży pod nazwą ARISS ( Amateur Radio International on Space Station ). Zapoznał zebranych ze specyfiką rozchodzenia się fal radiowych w kosmosie i specyfiką takiej łączności zwracając uwagę na fakt, że zanim do niej doszło, to jej uczestnicy musieli poznać wiele zagadnień z tym związanych. Program ARISS to szerokie spektrum zagadnień związanych z problematyką radiotechniki i kosmosu. Jerzy Zajada odpowiadał również na wiele pytań związanych z problematyką łączności kosmicznych
Spotkanie wzbogacone było prezentacjami multimedialnymi, slajdami, zdjęciami oraz ciekawymi przerywnikami np. w postaci telegrafii na wesoło. Prelegenci odpowiadali na liczne pytania i nie unikali również odpowiedzi na pytania najbardziej osobiste np. jak żony reagują na uprawianie krótkofalarskiego hobby. Również w prywatnych rozmowach kuluarowych dominowały akcenty krótkofalarskie, ponieważ większość zebranych stwierdzała, że brak jest powszechnie wiedzy na temat. Była to więc doskonała okazja na przybliżenie tej problematyki. W ocenie uczestników i zaproszonych gości spotkanie to było niezwykle ciekawe i udane.

{vsig}willafitznera{/vsig}