Spotkanie noworoczne w Klubie Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl.

 W ostatni piątek tj. 22 stycznia br. r. w Domu Kultury ?Chemik? odbyło się spotkanie noworoczne członków i sympatyków Klubu Łączności SP9KJM, w którym uczestniczyło prawie 50 osób. Swoją obecnością zebranie zaszczycił wiceprezydent Siemianowic Śl. Dariusz Bochenek oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Krupski. Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach reprezentował dyrektor Zarządu Ryszard Kasprzak wraz z Barbarą Karge. W spotkaniu wziął również udział prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Siemianowicach Śl. Ryszard Seręga. Władze Polskiego Związku Krótkofalowców reprezentowali : Tadeusz Pamięta SP9HQJ ? sekretarz generalny Zarządu Głównego  oraz Jacek Kawa SP9JCN ? prezes Śląskiego Oddziału Terenowego PZK.
    

   W krótkim sprawozdaniu, prezes Klubu Łączności Eugeniusz Kurzeja ? SP9IIA złożył relację z działalności Klubu za rok poprzedni, jak też zapoznał zebranych z planem zamierzeń na rok bieżący i stwierdzić należy, że miał się czym pochwalić, ponieważ klub ten od lat przoduje w podejmowaniu wielu ciekawych przedsięwzięć krótofalarskich.
  

  Wiceprezydent Miasta Siemianowic Śl. Dariusz Bochenek, wysoko oceniając dokonania siemianowickich krótkofalowców, podziękował im za dotychczasową aktywność nie tylko dla swego środowiska, ale również dla dzieci i młodzieży, jak też mieszkańców miasta. Wg D. Bochenka każda pasja wzbogaca człowieka, ponieważ pasjonat intensywnie pracuje nad sobą, rozwija się na wielu płaszczyznach i jest bardziej przyjazny innym osobom, a środowisko siemianowickich krótkofalowców od lat zajmuje znaczące miejsce w grupie najbardziej aktywnych organizacji społecznych miasta.
 

  Również prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK Ryszard Kasprzak zwrócił uwagę na niezwykłą aktywność tego środowiska, podkreślając, iż jest to najbardziej prężne ogniwo LOK ? owskie na terenie miasta i jednocześnie najbardziej aktywne w województwie. W ubiegłym roku siemianowiccy krótkofalowcy zorganizowali między innymi centralne zawody wieloboju łączności w Kucobach koło Olesna, a podobne zawody zamierzają zorganizować w czerwcu br. Doskonalenie operatorskie oraz zawody sportowo ? obronne dla dzieci i młodzieży od lat stanowią stały element pracy tego środowiska.

  Gospodarz obiektu, a jednocześnie przedstawiciel samorządu lokalnego Zbigniew Krupski nie omieszkał zwrócić uwagi na fakt, iż przeprowadzka Klubu Łączności z ulicy Pszczelniczej do Domu Kultury ?Chemik? to obopólny sukces, ponieważ od tego momentu ożywiło się życie kulturalne w DK ?Chemik? i przybywa tu coraz więcej osób. Z. Krupski chwali sobie to środowisko radiowców, które otwarte jest na różnego typy inicjatywy kierownictwa Domu Kultury, jak też samo to zaskakuje otoczenie coraz bardziej śmiałymi inicjatywami.

  Również prezes TKKF Ryszard Seręga w samych superlatywach wyrażał się o aktywistach klubowych, którzy chętnie zapewniają łączność w czasie różnego typu przedsięwzięciach sportowych organizowanych na terenie miasta i udzielają daleko idącej pomocy. W podziękowaniu za wzorową współpracę wręczył On prezesowi Klubu okolicznościowy dyplom pochwalny.

  Sekretarz generalny PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK, kierunkami pracy Prezydium i ZG PZK między innymi w kontekście obchodów 85 ? lecia IARU ( Intenational Amaterur Radui Union ) i 80 ? lecia PZK, jak też przygotowań do Zjazdu Krajowego PZK w lutym br., na którym zostanie uchwalony nowy statut PZK, znacznie ułatwiający procesy decyzyjne oraz zapewniający większe oszczędności organizacji.

   Spotkanie noworoczne stanowiło doskonałą okazję do udekorowania Odznaką 65 ? lecia Ligi Obrony Kraju trzech aktywistów klubowych tj. Jana Szczepanka SP9GDI , Zenona Hernasa SP9ERT oraz Ryszarda Kaczora SP9WZH. Wielu aktywistów klubowych otrzymało okolicznościowe dyplomy pochwalne.

   Jak co roku, tak również i tym razem, nie mogło zabraknąć lampki szampana i wzniesiono toast za pomyślność Klubu na cały rok. Po części oficjalnej i poczęstunku nastąpiły długie Polaków rozmowy ?..

Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ 

Galeria fotografii z spotkania.