Spotkanie w Holicach

W dniach 21 ? 22 sierpnia br. w Holicach w Czechach odbyło się Jubileuszowe XX Międzynarodowe Spotkanie Krótkofalowców, w którym wzięło udział ponad 700 osób z różnych krajów Europy ? wystawców sprzętu najnowszej generacji, sprzętu z ?demobilu? i różnego typu staroci. Największą grupę stanowili jednak zwiedzający, traktując to wydarzenie jako możliwość nabycia różnego typu sprzętu, jak też okazję do spotkań towarzyskich. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców i polskie stoisko wystawowe, z licznymi materiałami propagandowymi, reprezentowali przedstawiciele siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM, mieszkańcy Siemianowic Śl. tj. Tadeusz Pamięta SP9HQJ, pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego PZK oraz Eugeniusz Kurzeja SP9IIA Prezes Klubu SP9KJM.

Obaj na miejsce spotkania przybyli już w czwartek 20 sierpnia i po zakwaterowaniu w miejscowym hotelu ? U Skrblika?, wieczorem wzięli udział w spotkaniu ? uroczystej kolacji przedstawicieli europejskich przedstawicielstw krótkofalarskich. Spotkanie to służyło wymianie informacji i zacieśnienia dalszej współpracy pomiędzy europejskimi społecznościami krótkofalarskimi.

Z uwagi na fakt, iż piątek 21 sierpnia był dniem roboczym, to obecność polskich krótkofalowców była zdecydowanie mniejsza w stosunku do przedstawicieli innych krajów. Niemniej jednak przy polskim stoisku zgłosiło się wielu znanych krótkofalowców. Nie zabrakło również czeskiego nadawcy polskiego pochodzenia Jana Motyki OK2BIQ z Tyry koło Trzyńca. W drugim dniu spotkania tj. w sobotę 22 sierpnia polskie stoisko odwiedziło wielu polskich nadawców radiowych, zwłaszcza z najbliższego rejonu tj. województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Stoisko polskie odwiedził między innymi włoski producent elektronowych kluczy telegraficznych Piero Begali I2RTF z Brescii, proponując pięknie wykonane cacka.

Sąsiadujące obok naszego stoiska, wiedeńskie przedstawicielstwo Icoma proponowało do nabycia najnowsze modele urządzeń po atrakcyjnej cenie. Również przedstawiciele innych znanych firm oferowali swoje wyroby. Na ?pchlim targu? tj. na dwóch placach nabyć można było niemal wszystko, co jest niezbędne dzisiejszemu nadawcy. Gospodarze z holickiego klubu OK1KHL zadbali o obfite zaopatrzenie w postaci różnego typu jadła, jak też nie zapomnieli o złocistym napoju. Padający w niedzielę deszcz spowodował szybsze zakończenie imprezy, ponieważ już o 15.00 pustoszały stanowiska, zwłaszcza na ?pchlim targu?. Mimo nienajlepszej, niedzielnej pogody, odbywały się liczne spotkania i rozmowy przy złocistym napoju, panowała wspaniała atmosfera koleżeńska, gdzie wiodącym tematem były krótkofalarskie sprawy.

W sobotę o godz. 17.00 starosta powiatowy Holic Pavel Hladik przyjął delegację europejskich organizacji krótkofalarskich, w tym przedstawicieli PZK tj. Tadeusza SP9HQJ i Eugeniusza SP9IIA. W czasie tego spotkania starosta wsłuchiwał się w specyfikę i problemy poszczególnych organizacji krótkofalarskich, wykazując przy tym duże zainteresowanie. Stwierdzić należy, iż jest On bardzo przychylny dla tego środowiska i udziela daleko idącej pomocy. Ze strony polskiej, otrzymał On podarek ufundowany przez prezydenta Miasta Siemianowic Śl. Jacka Guzego, a wręczony przez Tadeusza SP9HQJ w postaci zestawu sportowego do gry w golfa.

Obecność na tym spotkaniu międzynarodowym stanowiła doskonałą okazję do nawiązania bliższych kontaktów z przedstawicielami ? aktywistami holickiego klubu OK1KHL tj. Svetą OK1VEY i innymi, a zwłaszcza z przedstawicielami Zarządu Głównego Czeskiego Radioklubu ? odpowiednika PZK. W rozmowie z Karlem Kostalem OK1SQK, poczyniono wiele ustaleń dotyczącym praktycznych aspektów współpracy krótkofalowców polskich i czeskich. Efektem tych ustaleń jest między innymi nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy przedstawicielami klubu z Hradec Kralove a siemianowickim klubem SP9KJM w sprawie organizowania wspólnych zawodów sportowo ? obronnych tj. wieloboju łączności dla dzieci i młodzieży. Strona czeska najbardziej zainteresowania jest radioorientacją sportową. Ustalono wstępnie, że już niebawem młodzi przedstawiciele z Hradec Kralove mogą przybyć do Siemianowic Śl., gdzie zorganizowane zostaną polsko ? czeskie zawody. W przyszłości planowane będą zawody wojewódzkie i jeśli zakończone zostaną sukcesem, to można będzie pomyśleć o zorganizowaniu międzynarodowych zawodów tj. polsko ? czeskich na szczeblu centralnym.

W czasie pobytu w Holicach, siemianowiccy przedstawiciele ZG PZK odwiedzili terenowe QTH ( baza wypadowa ) klubu OK1KHL w miejscowości Kamenec k. Holic, usytuowane na dużym wzniesieniu, gdzie zainstalowano kilka KF ? owych anten kierunkowych. Miejsce to stanowi bazę dla czołowych DX ? manów nie tylko z holickiego klubu OK1KHL, ponieważ przebywają tu również czołowi contestmani z Pragi i okolic, skąd biorą udział we wszystkich znaczących zawodach międzynarodowych. Za sprawą starosty Holic, miejscowi nadawcy są dziś właścicielami prawnymi gruntu, na którym postawiono system antenowy i budynek z pomieszczeniami dla operatorów, zapleczem sanitarnym oraz miejscami noclegowymi, a cały obszar monitorowany jest za pomocą systemu alarmowego.

Wizyta przedstawicieli PZK w Holicach i ustalenia poczynione ze stroną czeską mogą stanowić zaczątek do nawiązania stałej i ścisłej współpracy pomiędzy PZK a CRK tj. Czeskim Radioklubem ? współpracy o charakterze międzynarodowym. Informacja o spotkaniu w Holicach wraz ze zdjęciami znajduje się również na forum SP7PKI.

Opracował : Sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ.

{vsig}Holice 2009{/vsig}